Archives de catégorie : Bota

Ftesë VOTO për Medvegjën

Të nderuar bashkëvendas ne vijim e gjeni Listen me emra kush ka ngel akoma me te drejte vote,
Luten të gjithë që ta shfrytezojn kete de drejt per te votuar njeren nga ka keto dy lista Shqiptare
Zgjidhni dhe votoni me mendje e me zemër

Lista N°5 Të gjithë për Medvegjën – Muharrem SALIHU
( e përberë nga : APN – PD – AFEDS – Grupi Qytetar)
Lista N°4 PVD – Florim SAHITI

Transporti për votuesit eshte siguruar nga Lista N°5 Të Gjithe per Medvegjen pa marr parasysh se kush kend voton…
Secili munde te kontriboj duke lexuar keto lista dhe ti ftoj të gjithë ata qe i njef për të votuar.
Në këto zgjedhje pjesëmarrja juaj është e domosdoshme

STAFI i Redaksisë ne vazhdimësi do ju informoj për zhvillimin dhe rezultatet e ketyre zgjedhjeve
Lutemi dhe punojm për të ardhmen e vendit tonë

——————————————–
——————————————-
Lista E emrave të cilët votojnë në Sh.F Tupallë

Emri dhe mbiemri vendvotimi

1 Valbona Zeqiri Tupallë
2 Emine Kadriu
3 Gëzime Zeqiri
4 Bajram Zeqiri
5 Ramize Sinani
6 Feridja Bejiq
7 Mehmet Rexhepi
8 Raba Abazoviq
9 Ismet Aliju
10 Fatmirja Hajdari
11 Emin Uka
12 Ramize Mustafiq
13 Feride Sadikoviq
14 Azemine Salihu
15 Mihrija Salihu
16 Zulfija Emini
17 Ajet Abazoviq
18 Imer Ukiq
19 Skender Alijeviq
20 Afrim Muahrremi Tupallë
21 Mehmet Eminoviq
22 Bujar Xhema
23 Arsim Halimi
24 Fatmire Uka
25 Skender Mustafa
26 Hata Abazi
27 Fata Jusenoviq
28 Zejnulla Ukiq
29 Sinan Ukiq
30 Naim Sadikoviq
31 Kastriot Uka
32 Nurije Emini
33 Naser Emini
34 Minire Aliju
35 Nebija Alijeviq
36 Murat Rama
37 Gjemile Jahoviq
38 Sefedin Rama
39 Ajrije Ukiq
40 Zetanja Ukiq Tupallë
41 Edona Ukiq
42 Adem Ajeti
43 Rushit Hajdini
44 Muahrrem Muharremi
45 Xilja Abazoviq
46 Hana Alijeviq
47 Ali Zeqiroviq
48 Fetah Salihu
49 Zarifja Alijeviq
50 Nailja Eminoviq
51 Sanija Zukiq
52 Nailja Ajetoviq
53 Hava Zeka
54 Sokol Halimi
55 Pranvera Bislimi
56 Valbona Bajrami Rama
57 Bashkim Ukiq
58 Sala Jaha
59 Fatmir Zeqiri
60 Behlul Hajdini Tupallë
61 Abaz Salihu
62 Ardian Hasani
63 Xhavit Alijeviq
64 Agim Sadiku
65 Kujtim Sadiku
66 Azizja Eminoviq
67 Zahir Kadriu
68 Sakib Alijeviq
69 Driton Emini
70 Zetëhanja Sadikoviq
71 Arif Muharremi
72 Mislim Ukiq
73 Arif Zeka
74 Bedrie Veseli
75 Kushtrim Kadriu
76 Hamidja Eminoviq
77 Fadil Ferati
78 Fadil Salihu
79 Haki Imeri
80 Ramiz Emini Tupallë
81 Minire Halimi
82 Ramizja Asanoviq
83 Afrim Xhema
84 Ava Ukiq
85 Nebi Halimi
86 Xhevrije Ukiq
87 Valmir Muharremi
88 Albert Salihu
89 Hanli Kadriu
90 Shkurte Rama
91 Ajrije Ukiq
92 Xhyla Jusenoviq
93 Hanife Emini
94 Veli Jahoviq
95 Jeton Ukiq
96 Valdete Bajrami
97 Maliq Rexhepoviq
98 Lumnije Ferati
99 Hamdi Zeka
100 Valon Emini Tupallë
101 Latif Halimi
102 Ismajl Muharremi
103 Sherif Kadriu
104 Zarifja Ukiq
105 Beqir Ukiq
106 Sheqir Ismajli
107 Faton Emini
108 Halil Aziroviq
109 Vlora Hyseni
110 Latif Jahoviq
111 Sevdija Emini
112 Ardijan Idrizi
113 Dinorja Emini
114 Bedrije Alimoviq
115 Fatmir Uka
116 Naim Rexhepoviq
117 Besart Mustafa
118 Mirisha Ismajli
119 Kumrije Bajrami
120 Lemja Eminoviq Tupallë
121 Esad Rama
122 Vjollca Emini
123 Ajetja Alliminoviq
124 Fadil Mustafa
125 Sali Sadikoviq
126 Agim Alimoviq
127 Osman Ukiq
128 Naim Xhema
129 Avdil Bajramoviq
130 Zulfije Rama
131 Fadil Rexhepoviq
132 Zetëhanja Alijeviq
133 Emin Ajdinoviq
134 Skender Emini
135 Gani Muharremi
136 Durak Salihu
137 Hafize Uka
138 Lirija Ramoviq
139 Rizah Selmani
140 Sinani Sinan Tupallë
141 Jashar Jusenoviq
142 Ramiz Ukiq
143 Ahmet Ferati
144 Zulfija Alimoviq
145 Haki Uka
146 Hafiz Alijeviq
147 Feti Aliju
148 Vjollca Salihu
149 Nazifja Shahinoviq
150 Raimja Ajetoviq
151 Rustem Uka
152 Femija Ukiq
153 Raba Selmani
154 Servet Uka
155 Shukri Kadriu
156 Osman Jaha
157 Shaban Ukiq
158 Hisnija Alimoviq
159 Valbona Hoxha
160 Tahir Kadriu Tupallë
161 Abaz Abazoviq
162 Rabisha Rexhepi
163 Minja Mustafa
164 Naim Ukiq
165 Mirsad Ajetoviq
166 Hisen Jaha
167 Sevdije Mustafa
168 Avdullah Uka
169 Smajl Hiseni
170 Vesel Ajeti
171 Sejdi Mustafa
172 Sheqire Rexhepi
173 Abibe Alijeviq
174 Ramiz Ajeti
175 Sevdija Sinani
176 Fahrija Emini
177 Dinorja Kadriu
178 Ajvaz Salijeviq
179 Bajram Mustafa
180 Drita Sadriu Tupallë
181 Labinot Aliu
182 Maliq Rama
183 Imer Alimoviq
184 Nebi Zeqiri
185 Atem Uka
186 Hajkuna ismajli
187 Agim Berisha
188 Lulzim Ismajli
189 Isuf Imeri
190 Nazife Rama
191 Metullahe Kadriu
192 Omer Jusenoviq
193 Halil Zeka
194 Fatima Ajdinoviq
195 Naim Kadriu
196 Antigona Ukiq
197 Lirije Abazi
198 Azem Sinanoviq
199 Minirja Emini
200 Burim Uka Tupallë
201 Rabija Ukiq
202 Salih Emini
203 Naila Eminoviq
204 Asimja Ajetoviq
205 Asime Muratoviq
206 Naim Kurti
207 Mirjeta Ajeti
208 Hata Jakupoviq
209 Kushtrim Emini
210 Bashkim Ajdinoviq
211 Halime Daku
212 Adrijana Alimoviq
213 Arsim Muharremi
214 Skender Sadiku
215 Merita Alijeviq
216 Alimja Alimoviq
217 Jakup Xhema
218 Selvije Xhema
219 Bekim Rama
220 Hajdar Feratoviq Tupallë
221 Hatigje Hiseni
222 Ramize Alijeviq
223 Sekender Abazoviq
224 Faton Hiseni
225 Muharem Asanoviq
226 Edona Abazi
227 Valdetja Alijeviq
228 Raza Zeqiri
229 Drita Eminoviq
230 Vjollca Mustafa
231 Sejdi Ajeti
232 Hanife Zeka
233 Minirja Ukiq
234 Leme Xhema
235 Atemja Rama
236 Naim Jaha
237 Halil Kadriu
238 Bashkim Kadriu
239 Osman Fetahoviq
240 Remzi Halimi Tupallë
241 Liridon Ismajli
242 Zog Ferati
243 Venera Ukiq
244 Ilirijana Xhema
245 Drita Imeroviq
246 Ilirijana Xhema
247 imeroviq Drita
248 Rahman Ukiq
249 Arifja Imeroviq
250 Daut Saliheviq
251 Fazile Mustafiq
252 Xhyla Muharremi
253 Miradije Hasani
254 Ramadan Mustafa
255 Rahim Saliheviq
256 Besim Salihu
257 Lulzim Uka
258 Luleta Abazoviq
259 Ramize Fetahoviq
260 Qamil Muahrremoviq Tupallë
261 Zaha Ajdinoviq
262 Muharrem Salihu
263 Gjylmishahe Ismajli
264 Hamdi Salihu
265 Shaban Xhema
266 Kadri Emini
267 Blerim Zeqiri
268 Përparim Xhems
269 Haki Jusenoviq
270 Rexha Hiseni
271 Asimja Eminoviq
272 Hajdar Halimi
273 Florije Ajeti
274 Luleta Hajdini
275 Miraije Muharremi
276 Imer Salihu
277 Hata kurtoviq
278 Florije imeri
279 Raba Ajeti
280 Gjavit Ukiq Tupallë
281 Fatos Aliu
282 Igballe Zekoviq
283 Afrim Abazoviq
284 Sanie Neziri
285 Zarifja Alitoviq
286 Liman Rexhepi
287 Shemsa Ukiq
288 Shqipe Zeka
289 Afrim Abazi
290 Egzon Muharremi
291 Metihja Ukiq
292 Nurije Imeroviq
293 Halime Ukiq
294 Ilmije Kadriu
295 Hysen Hyseni
296 Ismet Kadriu
297 Emin Rexhepoviq
298 Agim Haliti
299 Lumturije Bajrami
300 Bashkim Abazi Tupallë
301 Selvije Uka
302 Hasan Xhema
303 Miradije Kadriu
304 Zejnija Emini
305 Ruhan Ferati
306 Hisen Aliu
307 Fatmir Ajdinoviq
308 Nazim Alijeviq
309 Skender Alijeviq
310 muharrem Uka
311 Sevdije Halimi
312 Misim Abazi
313 Rahimja Ukiq
314 Adelina Kadriu
315 Samir Ukiq
316 Ahmet Sinanoviq
317 Ismet Imeri
318 Blerim Ukiq
319 Kaltrina Zeka
320 Valbona Murati Tupallë
321 Hava Alitoviq
322 Ardijana Kadriu
323 Sofija Asanoviq
324 Agim Kadriu
325 Sherif Xhemiqi
326 Salih Jahoviq
327 Fazilja Ajetoviq
328 Fsnija Abazi
329 Ramizja Ramoviq
330 Muzli Halimi
331 Minja Rexhepoviq
332 Ajrija Salijeviq
333 Ramon Hajdonoviq
334 Avdullah Rakovica
335 minirja Ukiq
336 Feti Uka
337 Sadik Sadikoviq
338 Drita Jaha
339 Sinan Imeroviq
340 Sadete Asanoviq Tupallë
341 Asimja Muharremi
342 Sakbere Uka
343 Imer Jahoviq
344 Selma Ukiq
345 Rizah Hajdini
346 Milazim Kadriu
347 Raza Asanoviq
348 Lifa Muharremi
349 Veton Imeri
350 Sofija Salihu
351 Fejzullahe Sadikoviq
352 Sala Xhema
353 Xhemile Ukiq
354 Shefki Rama
355 Ramizja Rexhepoviq
356 Xheladin Ramoviq
357 Ajdin Alijeviq
358 Ramizja Ukiq
359 Beka Ajdinoviq
360 Zejnullah Ajeti Tupallë
361 Osman Hiseni
362 Ruhan Emini
363 Ramizja Sadiku
364 Pashija Salihu
365 Mustafa Mustafiq
366 Ismet Zeka
367 Rexhep Kadriu
368 Latif Mustafiq
369 Ismet Salijeviq
370 Zarifja Jusenoviq
371 Zulfija Kadrijeviq
372 Xhemail Rama
373 Ahmet Kadriu
374 Nazife Kadriu
375 Pashija Rexhepi
376 Hamdi Abazi
377 Agron Ajeti
378 Fatime Abazi
379 Haki Salihu
380 Mirishah Ajeti Tupallë
381 Selim Alijeviq
382 Arton Abazi
383 Zejnija Abazoviq
384 Lidija Zekoviq
385 Zulfije Imeri
386 Selvije imeri
387 Sead Zekoviq
388 Ramize rama
389 Vjollca Zumberi
390 Fata Uka
391 Xhemajl Kadriu
392 Egzona Halimi
393 Arton Rexhepi
394 Ahmet Rexhepoviq
395 Fatmir Sadikoivq
396 Sait Ukiq
397 Feti Kadriu
398 Fitim Ajdinoviq
399 Ramo Suleviq
400 Sevdije Morina Tupallë
401 Agim Ruhani
402 Enver Ajeti
403 Asimja Sadikoivq
404 Sulejman Rexhepoviq
405 Afrim Rexhepi
406 Ajdin Muharremoiviq
407 Gzim Ukiq
408 Mihrije Haliti
409 Xhafer Imeroviq
410 Agim Ukiq
411 Valentinë Abazi
412 Emin Emini
413 Florija Alimoviq
414 Ali Ruahnoviq
415 Fazilja Halimi
416 Hata Alijeviq
417 Ahmet Abazoviq
418 AbazoviqISen
419 Rahimja Ukiq
420 Zog Rama Tupallë
421 Arben Xhema
422 Feride Ramoviq
423 Isemt Xhema
424 Fatime Ajetoviq
425 Nazife Muharemi
426 Nergjivane Kadriu
427 Shefkije Zeqiri
428 Ali Sadiku
429 Zejnija Abazoviq
430 Zulfija Feratoviq
431 Hanifja Bajramoviq
432 Halime Ajeti
433 Zela Kadriu
434 Beqir Rexhepoviq
435 Naila Sadikoviq
436 Sadik Demiri
437 Fatime Asani
438 Haki Kadriu
439 Naile Hyseni
440 Alban Salihu Tupallë
441 Senad Ukiq
442 Albulena salihu
443 Arlinda Halimi
444 Florent Kadriu
445 Agim Arifoviq
446 Amide Bajrami
447 Edon Zeqiri
448 Isa Zeka
449 Nmiradie Bajrami
450 Leart Muharremi
451 Arben Rama
452 Feride Xhema
453 Bashkim Imeri
454 Valon Halimi
455 Vahide Aliu
456 Arlinda Kadriu
457 Adelina Emini
458 Miranda Halimi
459 Jeton Imeri
460 Jonida Xhema Tupallë
461 Agim Alijeviq
462 Fatlinda Rexhepi
463 Ilir Ferati
464 Leonid Emini
465 Bekim Salihu
466 Elhame Salihu
467 Hamdi Rama
468 Emine Ukiq
469 Egzon Hajdini
470 Përparim Emini
471 Mirjeta Rama
472 Arlind Ajetoviq
473 Fatime Haliti
474 Alban Kadriu
475 Edita Eminoviq
476 Valdrina Alijeviq
477 Anitasalihu
478 Florentina Kadriu
479 Fatlum Uka
480 Jah Jaha Tupallë
481 Vjollca Kosoumi
482 Albijon Syla
483 Edmond Kadriu
484 Azize Jaha
485 Ajet Ajeti
486 Safet Jusenoviq
487 Ahmet Ajeti
488 ValentinaAjeti
489 Mina Alijeviq
490 Agim Uka
491 Bjondon Uka
492 Arbesa Sadiku
493 Arnest Jahoviq
494 Aulona Halimi
495 Arton Hajdini
496 Armend Ajeti
497 Agim Abazi
498 Leonora Rexhepoviq
499 Sahit Ismajli
500 Ramadan Ukiq Tupallë
501 Emir Rexhepoviq
502 Liman Ajeti
503 Agron Rama
504 Lirije Selimoviq
505 Sadik Uka
506 Besart Ferati
507 Arben Jahoviq
508 Armend Rama
509 AmideAjdinoviq
510 Albin Luta
511 Albijona Ismajli
512 Amergim Feratoviq
513 Adelina Exhepi
514 Leonora Ukiq
515 Donika Ferati
516 Vbesart Uka
517 Egzon Lijeviq
518 Loresa Halimi
519 Shkumbin Rexhepi
520 Erita Juenoviq Tupallë
521 Adrian Skender Uka
522 Armir Ferati
523 Leard Ferati
524 Lirigzona Jaha
525 Albona Mustafa
526 Egzon Ukiq
527 AlbesaLuti
528 Kastriot Ferati
529 Lorita Ismajli
530 Lorenc Muharremi
531 Miranda Abazoviq
532 Arta Feratoviq
533 linda Shahini
534 Lard ferati
535 Rigon Mustafa
536 Leonita Sherifoviq
537 Aldona Mustafa Tupallë

—————————————————————
Lista e emrave të cilët kan drejt vote në Svircë

Emri dhembiemri Vendvotimi

1 Florija Dalipi Svircë
2 Imer Rama
3 Rexhep Rama
4 Rexhep Abazi
5 Hasime Arifoviq
6 Hatixhe Demiroviq
7 Albert Baftiq
8 Brahim Haziri
9 Shpresa Ukiq
10 Leutrim Selimi
11 Rahman Islamoviq
12 Rrose Eseti
13 Ramizi Shaqiri
14 Ziza Alimoviq
15 Agron Demiroviq
16 Bejtullah Islami
17 Lidija Isalami
18 Shaban Islami
19 Majlinda Zeqiri
20 Hazir Beqiri
21 Xhafer Zeqiri
22 Naim Baftiq
23 Marta Ademi
24 Zyla Abazi
25 Miradije Behluli
26 Skender Sadikoviq
27 Feriz Behluli
28 Sala Ramoviq
29 Mihrija Alimoviq
30 Habibe osmani
31 Bajram Haziroviq
32 Dinorja Dema
33 Azemine Uka
34 Salih Haziri
35 Enver Bajrami
36 Pashija Esetoviq
37 Ramadan Munishi
38 Ramiz Behluli
39 Ramadan Dema
40 Ajet Demiroviq
41 Fatime Haziri
42 Burim Islami
43 Hajrije Eminoviq
44 Kadrija Eminoviq
45 Rahim Haziri
46 Riza Islamoviq
47 Sait Ramoviq
48 Aza Uka
49 Ramadan Behluli
50 Asan Esetoviq
51 Adem Ramoviq
52 Nazif Hajdari
53 Ajete Osmanoviq
54 Avdullah Sheqiroviq
55 Rexhep Islami
56 Hatemja Demiroviq
57 Shaban Zejnullahu
58 Bajram Zeqiroviq
59 Muharrem Hajrullahu
60 Fatime Uka
61 Hysen Sejdijeviq
62 Ferid Islami
63 Esad Selimi
64 Isuf Shahini
65 Shukrije Islami
66 Pashije Ferati
67 Bekim Halimi
68 Shaha Fetaoviq
69 Asimja Aziroviq
70 Shukri Sulejmanoviq
71 Sabit Haziri
72 Hatem Rama
73 Hajrije Sadiku
74 Raif Baftiq
75 Arton Beqiri
76 Hajdar Baftiu
77 Jetullah Fetahu
78 Ali Uka
79 Naim Islamoviq
80 Ajet Hajrullahu
81 Nazmija Haziroviq
82 Alil Zeqiroviq
83 Halit Beqiri
84 Beqir Dema
85 Rahman Uka
86 Salihe Ramoviq
87 Enver Rexhepi
88 Hasan Aziroviq
89 Zenel Zeqiroviq
90 Ajdin Xheladinoviq
91 Hakif Emini
92 Shefkije Ismajli
93 Shqipe Prebreza
94 Ruhan Laimoviq
95 Qamile Sheqiroviq
96 Egzon Selimi
97 Ziza Selimoviq
98 Avdullah krasniqi
99 Mehmet Veseli
100 Hisnie Bajrami
101 Islam emini
102 Zenel Islami
103 Hasime Sheqiri
104 Isuf Behluli
105 Murat Islamoviq
106 Afizja Xheladinoviq
107 Syl Alimoviq
108 Limnije Aziri
109 Ekrem Emini
110 Qamile Hajrullahu
111 Lulije Islamoviq
112 Simbin Amet Rexhepoviq
113 Fatimja Prebreza
114 Hisnije Emini
115 Ismajl Ismajli
116 Shaip Abazi
117 Zeqir Dema
118 Husen Eseti
119 Nazmija Fejzoviq
120 Sinan Sheqiri
121 Mirsad Islamoviq
122 Dilber Ramoviq
123 Atigje Eminoviq
124 Afrodita Munishi
125 Fatmir Xheladini
126 Sala Emini
127 Bajram Selimi
128 Bajram Selimi
129 Rushit Sheqiri
130 Naile Selimoviq
131 Hata Bajramoviq
132 Lulzim Islamoviq
133 Alija Alimoviq
134 sadik Islamoviq
135 Bajram Eminoviq
136 Beqir Islamoviq
137 Skol Islami
138 Bukurije Behluli
139 Delija Zejnullahu
140 Afrim Islamoviq
141 Hajdari Hajdar
142 Nazmije Behluli
143 Isa Islamoviq
144 Agron Islami
145 Agim Demiroviq
146 Arben Behluli
147 Raza Dema
148 Skender Rexhepoviq
149 Hasan Sheqiri
150 Hatixhe Fetahoviq
151 Fatija Alimoviq
152 Fitim Bajramoviq
153 Sali Eminoviq
154 Timja Islamoviq
155 Milaim Krasniqi
156 Ramiz Selimoviq
157 Ajete Ajrullahu
158 Baftir Musatafiq
159 Minirja Islamoviq
160 Minja Hajrullahu
161 Zumber Sadiku
162 Cal Sheqiri
163 Pashije Hajdari
164 Muharrem Meini
165 Sabile Hajdari
166 Hasime muharremi
167 Bashkim Islamoviq
168 Bashkim Islami
169 Aza Islamoviq
170 Besnik Fazlijeviq
171 Leutrim Jashari
172 Agim Alimoviq
173 Valbona selimi
174 Artan Beha
175 Emir Ismajli
176 Arlind Fetahu
177 Violeta Islami
178 Faton Baftiq
179 Sami Behluli
180 Besarta Selimi
181 Ardijan Musliu
182 Adem Kqiku
183 Basri Kqiku
184 Xhevrije Kqiku
185 Hanumshah Kqiku
186 Ahmet Shaqiri
187 Arben Shaqiri
188 Nazife Ukaj
189 Agron Baftiq
190 Fahrie Aziroviq
191 Hamzi Sefedinoviq
192 Velija selimoviq
193 Rahman Munishi
194 Rinesa Muratoviq
195 Fitore Islami
196 Bukurije Alimoviq
197 Dul Krasniqi
198 Leutrim Islami
199 Arian Osmani
200 Blerim Islami
201 Albulena Jashari
202 Dodona Selimi
203 Valmir Selimi
204 Floransa Hajrullahu
205 Edona Hajrullahu
206 Fitim Selimi
207 Aferdita Zejnullahu
208 Sulejman Ukaj
209 Blerina Syla
210 Florentina Mehmetoviq
211 Delfina Halimi
212 Hajrije Osmani
213 Altine Sadikoviq
214 Genta Selimi
215 Besrt Bajrami
216 loresa Dema
217 Faton Islamoviq
218 Blerta Ajrullahoviq
219 Edmond Ukaj
220 Adriton Zejnullahu
221 Lendita Mehmetoviq
222 Lindita Veseli
223 Armend Sadiku
224 Agnes Baftiu
225 Faton Ismajli
226 Lulzim Islami
227 Vahide Abazi
228 Liridona Ramoviq
229 Elton Sadikoviq
230 Hava Featoviq
231 Leonit Dema Svircë

—————————————————-
Lista e emrave te cilet kan drejt vote në Kapit

Emri dhe mbiemri Vendvotimi

1 Arton Haradini Kapit
2 Lida Huseni
3 Sinan Ajdinoviq
4 Fazile Miftari
5 Hafiza Haradini
6 Selvie Ajdinoviq
7 Sevdija Pajaziti
8 Raza Pajazitoviq
9 Mihonja Kosumoviq
10 Ismet Hajradinoviq
11 Arjeta Pajaziti
12 Bafti Haradini
13 Burim Haradinoviq
14 Kadri Hiseni
15 Bislim Haradini
16 Afiz Rama
17 Mentor Alliu
18 Miftar Sadiku
19 Masim Rushitoviq
20 Abaz Rama Kapit
21 Nurije Alliu
22 Veton Alliu
23 Asimja Pajaziti
24 Mehreme Sadiki
25 Rahim Miftari
26 Ferat Sadikoviq
27 Mehmet Jusenoviq
28 Safet Haradini
29 Miradija Sahiti
30 Kada Jusenoviq
31 Zarife Miftari
32 Asimja Allijeviq
33 Ismaill Hajdini
34 Minire Hajdini
35 Nazmija Neziroviq
36 Hallill Kosumi
37 Fatmir Hajdini
38 Fatimja Aradini
39 Metija Alliu
40 Admir Alliu Kapit
41 Allill Ajdinoviq
42 Ajet Sadiku
43 Mustafa Aradinoviq
44 Asllan Ajdinoviq
45 Edison Hajdini
46 Adem Haradini
47 Sokol Miftari
48 Fetija Kosumoviq
49 Naza Zumberoviq
50 Zarife Miftari
51 Imer Alliu
52 Rexhep Alliu
53 Murat Miftareviq
54 Arife Haradini
55 Samir Haradini
56 Garoshja Husenoviq
57 Adem Haradini
58 Rexhep Haradini
59 Selvija Hiseni
60 Xhemilja Miftareviq Kapit
61 Allim Aradinoviq
62 Hida Bajrami
63 Gzime Aradinoviq
64 Llirije Haradini
65 Ramon Zumberoviq
66 Bukurije Haradini
67 Besart Haradini
68 Bilall Lahoviq
69 Asimja Ajdinoviq
70 Edona Kabashi
71 Valon Hajdini
72 Ramiz Miftari
73 Valbona Haradini
74 Muhamed Hajradinoviq
75 Bukurije Sahiti
76 Lulzim Haradini
77 Sevdije Haradini
78 Miradija Haradini
79 Qazim Allijeviq
80 Malliq Saitoviq Kapit
81 Metullahe Hajdini
82 Edmond Hajdini
83 Medmed Haradinoviq
84 Zeqir Haradini
85 Ajetja Aradinoviq
86 Hajdar Pajaziti
87 Lida Sadiku
88 Zena Bajramoviq
89 Anifja Sadikoviq
90 Rama Ramoviq
91 Hasan Hajradinoviq
92 Valbona Hiseni
93 Valbona Sadiku
94 Valdet Hajdini
95 Llendita Zejna
96 Hisni Alliu
97 Blerim Haradini
98 Emine Miftareviq
99 Dillan Haradini
100 Lliridona Haradini Kapit
101 Adellina Pajaziti
102 Linditrin Sahiti
103 Valon Sadiku
104 Hafiz Rama
105 Zullfija Allijeviq
106 Feride Haradini
107 Arllind Musliu
108 Shqipe Pajaziti
109 Petrit Sadiku
110 Alban Ramoviq
111 Vallon Aradini
112 Adelina Ajdinoviq
113 Valdete Sadiku
114 Egzon Beqiri
115 Flamur Sahiti
116 Dorentina Rama
117 Arbnor Pajaziti
118 Erblina Kurti
119 Alltina Haradini
120 Bleona Kosumoviq Kapit

————————————————–
Lista e emrave te cilet kan drejt vote ne Sijarinë

Emri dhe mbiemri Vendvotimi

1 Fadil Abazoviq Sijarinë
2 Lleonora Azemi
3 Zula Azemoviq
4 Samirja Ajdareviq
5 Zaha Allijeviq
6 Zoja Alijeviq
7 Allbenita Alliu
8 Mustafa Aliu
9 Nazmija Aradinoviq
10 Minirja Arifi
11 Ajdar Arifoviq
12 Azem Asanoviq
13 Ajsha Asanoviq
14 Hajrija Asanoviq
15 Aida Bajramoviq
16 Ismet Bajramoviq
17 Muhamed Bajramoviq
18 Hala Bajramoviq
19 Fatimja Bajramoviq
20 Gentrit Beboviq Sijarinë
21 Sheidja Beboviq
22 Besand Beka
23 Edita Beka
24 Isak Beka
25 Lonora Beka
26 Rama Beka
27 Ramiza Beka
28 Rahime Beka
29 Safet Beka
30 Sterjonita Beka
31 Adnan Bekoviq
32 Ardijon Bekoviq
33 Bajram Bekoviq
34 Zeqir Beqiri
35 Ramiz Beqiri
36 Delia Beqiroviq
37 Jusen Beqiroviq
38 Beqir Demiri
39 Raba Demiri
40 Hamit Demiri Sijarinë
41 Hafiz Demiri
42 Adem Demiroviq
43 Besart Demiroviq
44 Naser Demiroviq
45 Nezir Demiroviq
46 Sait Demiroviq
47 Sofija Demiroviq
48 Fadil Demiroviq
49 Fatimja Demiroviq
50 Raim Elezoviq
51 Bajram Elezi
52 Bekim Zeka
53 Maliq Zeka
54 Ramadan Zeka
55 Tahire Zeka
56 Hajrije Zeka
57 Zula Zekoviq
58 Selman Zekoviq
59 Zeqir Zeqiroviq
60 Edonjeta Zumberi Sijarinë
61 Afiz Zumberoviq
62 Bekim Zumberoviq
63 Valon Zumberoviq
64 Fetija Zumberoviq
65 Lumturije Kongjeli
66 Azemine Krasniqi
67 Jusen Odoviq
68 Halim Odoviq
69 Sherifja Odoviq
70 Xhemajl Osmani
71 Fikreta Osmanoviq
72 Agim Pajazitoviq
73 Arif Pajazitoviq
74 Namon Pajazitoviq
75 Adelina Rama
76 Antigona Rama
77 Rama Ramoviq
78 Zela Rushiti
79 Zahide Salihi
80 Ismajl Sinani Sijarinë
81 Qendrim Sinani
82 Bukurija Suleviq
83 Dona Suleviq
84 Namon Suleviq
85 Sula Suleviq
86 Arben Ferati
87 Ardian Ferati
88 Arton Ferati
89 Gresha Ferati
90 Ermira Ferati
91 Kumrije Ferati
92 Metihe Ferati
93 Mirlinda Ferati
94 Nazmija Ferati
95 Hamdi Ferati
96 Arjete Feratoviq
97 Valbona Feratoviq
98 Shefkija Feratoviq
99 Sefedin Fetahoviq
100 Mustafa Hasani Sijarinë
101 Nazmija Hasani
102 Besart Hoda
103 Gentiane Hoda
104 Rizah Hoda
105 Flamur Hoda
106 Labinot Hodaj
107 Leonora Hodaj
108 Valdrin Shainoviq
109 Donard Shainoviq
110 Raza Shainoviq
111 Fatlinda Shainoviq
112 Hisnije Shainoviq
113 Burim Bajramoviq Sijarinë

———————————————————
Lista e emrave te cilet kan drejt vote ne F.Sh Gjylekreshtë

Emri e mbiemri vendvotimi

1 Edona Haradini Gjylekreshtë
2 Musa Sadiku
3 Bisllim Allijeviq
4 Enver Murati
5 Feridja Murati
6 Remzi Murati
7 Florim Osmani
8 Rustem Osmani
9 Anifja Osmanoviq
10 Zeqir Osmani
11 Lulzim Osmani
12 Ajetja Osmanoviq
13 Beqir Osmani
14 Pashija Osmanoviq
15 Javdije Sadiku
16 Braim Osmanoviq
17 Kada Osmani
18 Ajsha Osmani
19 Ganija Pajaziti
20 Raimja Muratoviq Gjylekreshtë
21 Tahirja Osmanoviq
22 Rahime Osmani
23 Aza Osmani
24 Senad Osmani
25 Miradija Osmanoviq
26 Florim Osmani
27 Vahid Allijeviq
28 Malliq Osmanoviq
29 Gjula Murati
30 Fatemja Osmani
31 Emri Osmani
32 Xhafer Osmanoviq
33 Bafti Murati
34 Edita Alliu
35 Ardijana Osmani
36 Sead Osmani
37 Rexhep Sadiku
38 Lirije Osmani
39 Kamer Osmanoviq
40 Zoje Sadiku Gjylekreshtë
41 Rizah Murati
42 Raba Murati
43 Ismet Sadiku
44 Rexhep Osmanoviq
45 Ajvaz Osmanoviq
46 Zarifja Muratoviq
47 Rama Muratoviq
48 Hajrije Osmani
49 Zijad Osmanoviq
50 Luleta Zumberoviq
51 Mihrije Kadriu
52 Abaz Osmanoviq
53 Skender Osmani
54 Sadrija Osmanoviq
55 Zumer Osmani
56 Ramadan Osmani
57 Miradije Osmani
58 Emina Sadiku
59 Ellizabeta Murati
60 Emina Murati Gjylekreshtë
61 Valmir Murati
62 Driton Osmanoviq
63 Arifja Osmanoviq
64 Sinan Osmanoviq
65 Emire Osmani
66 Bajram Sadiku
67 Driton Osmani
68 Dardan Osmani
69 Egzona Osmani
70 Miradija Sadiku
71 Adelina Osmani
72 Ilir Murati
73 Ajetja Osmanoviq
74 Agim Sahiti
75 Remzija Saitoviq
76 Mejdi Osmani
77 Edison Bajrami
78 Mihone Fazliu
79 Florie Zukiq
80 Fitim Sahiti Gjylekreshtë
81 Naser Osmani
82 Avdi Bajrami
83 Zejnel Fazllieviq
84 Rama Fazliu
85 Lendita Huseni
86 Sevdija Rushiti
87 Avni Zuka
88 Sabri Ajeti
89 Shukrija Rushiti
90 Bajram Rushiti
91 Hajdar Rushiti
92 Sali Ajeti
93 Milaim Sahiti
94 Sahit Sahiti
95 Imer Zukiq
96 Arjeta Osmani
97 Fazli Ajeti
98 Selman Zuka
99 Feridja Bajrami
100 Zejnija Rushiti Gjylekreshtë
101 Dinorja Bajramoviq
102 Mirasada Sahiti
103 Shaban Fazliu
104 Jeton Sahiti
105 Feim Osmani
106 Jeton Bajrami
107 Bashkim Murati
108 Dema Bajrmai
109 Hallill Saitoviq
110 Edona Muslliu
111 Mustafa Saitoviq
112 Robert Bajramoviq
113 Sala Ajeti
114 Sala Bajrami
115 Mehremja Arifoviq
116 Bafti Fazliu
117 Lulzim Bajrami
118 Kumrija Zuka
119 Hava Zuka
120 Feride Osmani Gjylekreshtë
121 Nexhmija Bejiq-Osmani
122 Abaz Aradinoviq
123 Naim Osmani
124 Naim Toqani
125 Florim Sahiti
126 Ahmet Osmani
127 Sofija Rushitoviq
128 Rama Musliu
129 Xhema Bajramoviq
130 Faton Bajrami
131 Sadik Osmani
132 Naile Fazliu
133 Ajvaz Rushiti
134 Berisha Salih
135 Enver Tmava
136 Sokol Ajeti
137 Skender Hajdini
138 Adrian Osmani
139 Hamit Sahiti
140 Durak Saitoviq Gjylekreshtë
141 Hanife Rushiti
142 Agron Osmani
143 Osman Osmani
144 Skender Zukiq
145 Sokol Musliu
146 Bukurie Muratoviq
147 Metija Zukoviq
148 Nurija Sahiti
149 Muja Sahiti
150 Rahim Fazliu
151 Zarifja Zukiq
152 Zula Saitoviq
153 Remsi Bajramoviq
154 Hajvaz Bajrami
155 Avdil Zukiq
156 Sheriban Sahiti
157 Raimja Osmani
158 Enver Fazliu
159 Zula Fazliu
160 Valbona Osmani Gjylekreshtë
161 Luleta Allijeviq
162 Ava Sahiti
163 Bekim Ajeti
164 Alim Zukiq
165 Rahim Fazlieviq
166 Feride Osmani
167 Faza Bajramoviq
168 Hasan Sahiti
169 Merita Rushiti
170 Rahman Fazliu
171 Bedri Janjeva
172 Arben Avidu
173 Lliridona Ajeti
174 Afrdita Zukiq
175 Aza Saitoviq
176 Ganimetja Bajrami
177 Jehana Sahiti
178 Shefki Janjeva
179 Sabit Osmani
180 Naim Rushiti Gjylekreshtë
181 Ramize Rushiti
182 Hallimja Rashitoviq
183 Fata Zukiq
184 Zoja Zukiq
185 Minirja Osmani
186 Sellvija Bajrami
187 Remzie Zukiq
188 Sanija Zukiq
189 Allija Rushitoviq
190 Mehreme Osmanoviq
191 Xhemajll Sahiti
192 Mersad Sahiti
193 Drita Osmani
194 Safet Saitoviq
195 Fatmir Zukiq
196 Bahrije Musliu
197 Kamer Zukiq
198 Ismaill Sahiti
199 Sulejman Musliu
200 Luleta Bajrami Gjylekreshtë
201 Merita Namoni
202 Afrim Zuka
203 Faruk Muslieviq
204 Hatixhe Rama
205 Metija Osmani
206 Ramiz Saitoviq
207 Ajdin Zuka
208 Musa Rushitoviq
209 Bekim Bajramoviq
210 Ilmi Osmami
211 Sami Osmani
212 Drita Zuka
213 Hasime Sahiti
214 Meremja Murati
215 Merita Bajrami
216 Lumnija Bajramoviq
217 Hevzi Muratoviq
218 Mihrija Saitoviq
219 Rifat Zuka
220 Florie Murati Gjylekreshtë
221 Llifa Bajramoviq
222 Famose Zukiq
223 Linda Osmani
224 Sinan Sahiti
225 Fatmir Sahiti
226 Besim Ajeti
227 Antigona Ajeti
228 Mirjeta Haziri
229 Ramize Sadiku
230 Shpresa Musliu
231 Arbenit Zukiq
232 Hasime Rushiti
233 Llabinot Zuka
234 Lluan Osmani
235 Llindita Muslieviq
236 Mihonja Rushiti
237 Besim Musliu
238 Vjollca Ajeti
239 Mirjeta Osmani
240 Hikmete Bajrami Gjylekreshtë
241 Lush Rushiti
242 Florian Osmani
243 Adelina Sahiti
244 Ardijana Mala
245 Llumturi Muslieviq
246 Donjeta Gerguri
247 Marigona Saitoviq
248 Kushtrim Rushiti
249 Lirona Zukiq
250 Fitim Ajeti
251 Blertina Rushiti
252 Petrit Mala
253 Ajet Rushiti
254 Bleon Sahiti Gjylekreshtë

————————————————–
Lista e emrave te cilet kan drejt vote – Gërbac

Emri e mbiemri vendvotimi

1 Sheqir Eminoviq Gërbac
2 Naila Braimoviq
3 Hava Aziroviq
4 Husen Fazliu
5 Gzim Braimoviq
6 Tahir Sula
7 Fatima Muratoviq
8 Afrdita Muratoviq
9 Zahide Braimoviq
10 Fadil Ismajli
11 Atixhja Smailoviq
12 Bukuri Beka
13 Fatime Ibrahimi
14 Mile Ibrahimoviq
15 Naile Ismajli
16 Sadri Hajdari
17 Sabrija Ibrahimi
18 Elmi Latifi
19 Beg Braimoviq
20 Gzim Arifi Gërbac
21 Sula Zenun
22 Ajvaz Islami
23 Nurija Krasniqi
24 Anifja Aziroviq
25 Ajetja Muratoviq
26 Faik Hajdari
27 Lulzim Ismajli
28 Ahmet Latifi
29 Veli Jaha
30 Gjemile Hajdari
31 Azem Braimoviq
32 Gani Krasniqi
33 Gjeladin Sula
34 Alil Arifoviq
35 Mihrija Hajdari
36 Qamilja Ismajli
37 Allia Muratoviq
38 Rama Suleviq
39 Hasime Haziri
40 Feti Avdili Gërbac
41 Mustafa Muratoviq
42 Milazim Muratoviq
43 Makbule Avdili
44 Luljeta Avdili
45 Zetonja Braimoviq
46 Bajram Ismajli
47 Gjemilja Sula
48 Isen Muratoviq
49 Nailja Beka
50 Rahman Ibrahimi
51 Ruhan Ismajli
52 Rukija Muratoviq
53 Anifja Ibrahimi
54 Ismajli Minire
55 Shkurte Hajdari
56 Raba Jaha
57 Ferigja Hiseni
58 Enver Hiseni
59 Alimja Latifi
60 Hatem Kurtoviq Gërbac
61 Valdet Braimoviq
62 Minja Braimoviq
63 Fata Hiseni
64 Zarifja Arifoviq
65 Nezir Ismajli
66 Rustem Haziri
67 Sani Islami
68 Dudije Muratoviq
69 Abaz Muratoviq
70 Zenulla Muratoviq
71 Ramiza Muratoviq
72 Kadri Sula
73 Agim Ismaili
74 Hasan Islami
75 Ramiz Kurti
76 Mihrija Arifoviq
77 Mehmet Beka
78 Arton Suleviq
79 Llatif Maqastena
80 Rahime Muratoviq Gërbac
81 Blerta Ibrahimi
82 Vallmire Ibrahimi
83 Shkurte Hiseni
84 Malliq Avdili
85 Sejdi Muratoviq
86 Fjolla Salihu
87 Sillvija Muratoviq
88 Ajetja Hajdari
89 Zela Kurti
90 Arset Malliqeviq
91 Adellina Ismaili
92 Edona Ibrahimi
93 Allbnora Llatifi
94 Berna Hiseni
95 Adelina Arifoviq
96 Adisa Haziri
97 Avdi Ismajli
98 Dafina Huseni
99 Faruk Ibrahimi
100 Antigona Hajdari Gërbac
101 Egzon Muratoviq
102 Egzon Hajvazi
103 Qendresa Ibrahimi
104 Arjanita Latifi
105 Armend Ismajli
106 Blerim Beka
107 Marigona Ismaili
108 Arton Huseni
109 Valnore Ajdareviq
110 Mirella Hajdari
111 Edona Hiseni
112 Barjam Hiseni
113 Pranvera Braimoviq
114 Besnik Rexhepi
115 Edon Kurtoviq
116 Llabonit Sallihu
117 Sellvije Hajvazi
118 Ramizja Arifoviq
119 Vallentina Ibrahimi
120 Ardios Hiseni
121 Shpat Ismailli
122 Arsim Arifi
123 Besart Ibrahimi
124 Mirjeta Hajdari
125 Liridona Ismaili
126 Hasan Hiseni
127 Mihrije Brahimi
128 Osman Arifoviq
129 Afrim Murati Gërbac

————————————————–
Lista e emrave të cilët kan drejtë vote në Shtëpin e Kulturës në Medvegjë

emri dhe mbiemri vendvotimi

1 Besim Hajdari Medvegjë
2 Aferdita Baftiq
3 Aleksander Beha
4 florina Jakopoviq
5 Sefedin Jashareviq
6 Sabri Jashari
7 Zeliha Jashareviq
8 Hamide Bektesheviq
9 Avdi Jashari
10 Rexhep Jakupoviq
11 Eurona Jakupoviq
12 Xhemile Emini
13 Ajet Eminoviq
14 Blerim Fazliu
15 Gentiana Pacolli
16 Aza Ukiq
17 Marigona Uka
18 Daut Uka
19 Zumrija Uka
20 Ilirijan Uka Medvegjë
21 Ardijan Uka
22 Luljeta Kosumi
23 Sofija Sahiti
24 Ali Kosumi
25 Hatxhja Rama
26 Shaha Kosumi
27 Pajazit Veseleviq
28 Asllan Beha
29 Emir Veseleviq
30 Luan Shahinoviq
31 Kada Sahiti
32 Rrustem Rama
33 Serxhane Beraj
34 Skender Kosumi
35 Hatem Sahiti
36 Zarifja Alijeviq
37 Sabrije Rama
38 Ramize Kosumi
39 Zejnija Sahiti
40 Pranvera Kosumi Medvegjë
41 Agron Kosumi
42 Zahidja Veseleviq
43 Vlora Arifi
44 Hira Jashari
45 Safet Rama
46 Lumnije Rama
47 Mirija Kosumi
48 Sadri Kosumi
49 Hajrie Sadiku
50 Besim Sahiti
51 Muharrem Deliu
52 Arife Veseleviq
53 Ismet Ademoviq
54 Nazmija Deliju
55 Halil Veseleviq
56 Islam Bajrami
57 Ramiz Ramoviq
58 Zejnulla Sahitoviq
59 Zuka Delijeviq
60 Rama Rama Medvegjë
61 Bekim Rama
62 Fetija Miftareviq
63 Ganimete veseleviq
64 Servete Jakupoviq
65 Bajram Veseleviq
66 Feride Kosumi
67 Miradije Sahiti
68 Alil Veseleviq
69 Sava Veseleviq
70 Valdrina Dervisholli
71 Raza Aabazi
72 Florentina Rama
73 Rahim Kosumi
74 Vjollca Kosumaj
75 Rahim Shahinoviq
76 Armend Kosumi
77 Adelina Sahiti
78 Fatos Miftari
79 Faton Miftari
80 Florim Rama Medvegjë
81 Ilir Aliu
82 Zeqir Sahiti
83 Antigona Sahiti
84 Arijeta Sahiti
85 Shpend Sahiti
86 Armend Sahiti
87 Miradije Shahini
88 Arnest Shahinoviq
89 Akif Shahinoviq
90 Beci Sadik
91 Harija Zejnullahoviq
92 Egzona Krasniqi
93 Besa Ismajli
94 Sofija Sabedini Zejnullahoviq
95 Bashkim Ismajli
96 Zela Shahinoviq
97 Teuta Jaholli
98 Esad Shainoviq
99 Hanife Shahinoviq
100 Sanija Jaholli
101 Fatime Jaholli
102 Zenulla Jaha
103 Drita Shahinoviq
104 Avdil Hyseni
105 Safet Shahinoviq
106 Agron Jaholli
107 Selvije Halimi
108 Albert Jaholli
109 Edita Kadriu
110 Arber Jaholli Medvegjë
————————————————————–
Lista e emrave të cilët kan drejt vote në vend votimin Sh.F Jabllanica e epërme Medvegjë

Emri dhe mbiemri Vendvotimi

1 Naile Ajeti Medvegjë
2 Ruhan Muharemi
3 Ismet Jakupi
4 Ajet Ajeti
5 Minira Muharemi
6 Asnija Jakupoviq
7 Naile Muharemi
8 Ajetja Jakupoviq
9 Gjula Jakupi
10 Hazir Jakupi
11 Osman Ferati
12 Abide Jakupoviq
13 Ellizabeta Ferati
14 Ajetja Jakupoviq
15 Zahide Ajeti
16 Ramizja Jakupoviq
17 Sadrija Bejadini
18 Aurora Muharemi
19 Mesid Zajmi
20 Amra Zaimi Medvegjë
21 Zaim Zaimi
22 Arjan Jakupoviq
23 Majlinde Muharemi
24 Masar Selimi
25 Alladin Selimi
26 Diada Jakupoviq
27 Beg Bejiq
28 Fidan Kosumi
29 Mirsada Bejiq
30 Ajrija Smailloviq
31 Hamide Rama
32 Florije Ismajli
33 Feride Krasniqi
34 Arsim Krasniqi
35 Miftar Smailloviq
36 Mirsada Memetoviq
37 Arife Kosumoviq
38 Nazmija Miftareviq
39 Sofija Jakupi
40 Hisen Miftareviq Medvegjë
41 Minja Osmaneviq
42 Atemja Jakupoviq
43 Fatmire Fazllijeviq
44 Fatime Ismajli
45 Shukrija Fazlijeviq
46 Emine Ismajli
47 Sait Zenulloviq
48 Omer Osmani
49 Hatem Bajrami
50 Negjat Ismajli
51 Beqir Bajrami
52 Besnik Smailoviq
53 Adem Jakupi
54 Isen Rama
55 Zejnulla Fazllijeviq
56 Baftija Osmanoviq
57 Ramizja Zenullahoviq
58 Nebija Memetoviq
59 Zejnulla Bajramovi
60 Dula Miftareviq Medvegjë
61 Arben Jakupi
62 Safet Zejnullahu
63 Rama Uka
64 Florije Memetoviq
65 Nagjija Krasniqi
66 Elles Xhemailoviq
67 Driton Abdileviq
68 Avdia Ajvazoviq
69 Nazmije Osmani
70 Naim Jakupi
71 Jeton Abazoviq
72 Sherifja Jahoviq
73 Sevdija Veseleviq
74 Sevdija Karpuzi
75 Antigona Jakupoviq
76 Rahime Jakupi
77 Blerim Ismajli
78 Teuta Kosumi
79 Safet Delliu
80 Xhemal Xhemailoviq Medvegjë
81 Minire Dodaj
82 Fadil Jakupi
83 Gjula Pajazitoviq
84 Rexhije Balaj
85 Hava Avdijeviq
86 Ukshin Gashi
87 Zanife Ismaili
88 Arta Ukiq
89 Afrodita Veseleviq
90 Fazillja Zakolli
91 Alli Alliu
92 Sanija Kadriu
93 Enver Osmani
94 Metihja Jakupoviq
95 Edona Bajramoviq
96 Florim Gjema
97 Ganimete Sahiti
98 Baftija Smailloviq
99 Bajramsha Xhemailoviq
100 Mehmet Jashari Medvegjë
101 Nurija Bajrami
102 Shpresa Syla
103 Minire Hajvazi
104 Miradija Fetahu
105 Nazmije Ismaili
106 Rizah Rama
107 Anita Veseleviq
108 Vlora Halimi
109 Majlinda Eminoviq
110 Fatime Kosumi
111 Fatime Jashareviq
112 Seit Bajrami
113 Zana Ballaj
114 Aza Gordaj
115 Skender Fazllijeviq
116 Valbone Krasniqi
117 Ajdar Jashari
118 Qazim Ramabaja
119 Agron Memetoviq
120 Ajet Rama Medvegjë
121 Gjula Sahiti
122 Adem Rushitoviq
123 Sofija Jashari
124 Merita Hajdini
125 Vallentina Sahiti
126 Hatem Musa
127 Ardijan Shainoviq
128 Miaz Stublla
129 Miradija Kosumoviq
130 Vjollca Shahini
131 Elizabeta Jakupi
132 Fatmir Aliu
133 Lulete Jakupi
134 Albin Memetoviq
135 Jeton Eminoviq
136 Marigona Bajrami
137 Vallentina Krasniqi
138 Melisa Shainoviq
139 Allbert Zenulloviq
140 Rama Bajrami
141 Albana Maloku
142 Hajrija Zenulloviq
143 Irma Memetoviq
144 Rahime Jashari Medvegjë
145 Merita Bejiq
146 Nazmi Ismajlli
147 Arllind Krasniqi
148 Senad Osmanoviq
149 Kalltrina Jakupi
150 Ardijan Krasniqi
151 Valerina Jakupi
152 Aurora Ismajlli
153 Muharem Kadrijeviq
154 Fata Hiseni
155 Gjumret Zaimi
156 Zela Bajrami
157 Ruhan Bajrami
158 Sillvija Bucaj-shehi
159 Hata Bajramoviq
160 Naile Bajrami Medvegjë
———————————————————
Lista e emrave te cilet kan drejt vote ne Starabaj

Emri e mbiemri vendvotimi

1 Skender Jakupi Starabaja
2 Ruhan Neziri
3 Ajkuna Sulejmanoviq
4 Gani Suliq
5 Skender Dalipi
6 Ibrahim Hajdaroviq
7 Shpresa Neziroviq
8 Asan Neziroviq
9 Sofije Jakupi
10 Zaha Neziroviq
11 Ramizja Zeka
12 Hasan Dalipi
13 Aferdita neziri Starabaja

———————————————————-
PS Mungon Lista për Banjën e Sijarines …… në perpunim ……se shpejti

Na ndiqniFacebook

Bëhuni fans REDAKSISË Medvegja
Asllan Dibrani,ibrahim egriu,Shaban Abazi, Maki,Makfire CANOLLI,kosova lindore , Lugina e presheves, zenel Hajdini, florim rushiti,adem Jashari,Brahim Salihu CURRI ,xhim xhema,Ramadan Xhema,Poezi,hijet që teatronin,armiku ,kosova ,medvegja ,presheva ,shqiperia etnike,UçK,Uçpmb,ilirida,adem jashari,skënder beu, nën tereza,Medvegja Redaksia, tupalla.com,sanxhaku i nishit,kultur ,sport,politikë, luftë,paqe,pajtim, korrupcion , gjygje,shkollë,arsim,profesion,shkencë,art,parlament,avokat,presidentja,Pacolli,femi Beha,PD medvegje, PVD Medvegjë. Kosova Lindore, Ligina e presheves,riza Halimit,Sadri Ramabaja,Rrapi i jetës sime, Gallap-Gollaku, Zahide Marije Ukaj-Malësorja medvegjase,Smail Morina-Ballisti ,ortodokset shqipetar Maqedoni,Beogradi,sport boks ,Agim Tahiraj ,Aziz salihu, Samir Salihu,Tupalla.shpernhulja e shqipetarve 1999,poezia e javës,Ali Hajdini,Sanxhaku i Nishit,Filmi , Kosovë, shqiponjë e robëruar,Jusuf Gërvalla, Sofra Medvegjase,Shqiptare,shoqata Medvegja,Din EGRIU Atentat,Ali Lajçi, Kufiri kosovë Mal i Zi,Historia Shqiptare ,Shperngulja sanxhaku i Nishit Toplica, Zahide Marije UKAJ-Malësorja Medvegjase,1 Maji,Bashkim SADIKU, Bashkimin Kombëtar,internet,rrjetet socjale, LSH në Gjermani me 01.05.2015,Promovim librash në Mërgatës Shqiptare, Poezia e javes, Fshati me roje,xhandarmeri,Lufta e pare botrore,Beteja e Çanakalasë 1915-1916,Tupallë, Tupalla,Sfirca, Kapia, Kufiri,Kumanova,pushke e vjeter , 14 vjetorit të luftës çlirimtare në Kosovën Lindore / OVL e UÇPMB-së , Medvegjë - Pas spastrimit etnik të shqiptarëve - vazhduan edhe prerjet e maleve me përkrahjen e shtetit ,mbi 1000 hektar, Maqedonisë po i rrëshqasin themelet mbi tokat shqiptare, Terrorizmi sllavo-maqedonas mposhtet vetëm me konfederatë ose shkëputje, Marrëveshja e Ohrit ka vdekur, Koco Danaj,Kryetar, Lista për Shqipëri natyrale,do të lulezoj Kumanova, Masakra e Dubravës më e tmerrshmja nga Lufta e Dytë Botërore,Mbahu Loke,operacioni shigjeta, kolonel Ruzhdi SARAMATI, memorial brigada 128 e Uçk-së,Gostrozhup të Hasit, MË MIRË I VRARË E NË GURË LAPIDARI SE SA I VDEKUR PËR SË GJALLI!Ismet Asllani-Prapashtica, Ilir Meta ,Aleksander Vucic,Ballist Morina,Biografia Shaban Abazi Bac u kry, ATJE I KEMI VARRET E TË PARËVE, FTESË ,Partia Demokratike Dega në Medvegjë

Share

Përse Vuçiq me 3 shtator prap në Medvegjë

Zgjedhjet lokale të parapara më 8 shtator në këte komunë qeverin e Vuçiqit e kan vu ne angazhim maksimal me të gjitha dikasteret e tij , nuk ka ditë apo javë që nuk dërgon ndonjë minister ose shef departamenti ne Medvegjë e sikurse nuk po i mjaftojn i gjithë kabineti , ai ka paralajmëruar se më 4 shtator prap do te kthehet personalisht për të par nga afër fushatën vetëm 4 ditë para zgjedheve .

Vuçiqi ishte i kyqur direkt edhe ne zgjedhjet e vitit 2015 ku bollokoj kufirin per votuesit shqipetar ne Mutivodë dhe qe atehere nuk e ndali presionin dhe diskriminimin ndaj shqiptareve kryesisht ne Medvegje qe ndikoj shume ne degradimin e jetes se tyre ne te gjitha fushat , ndersa kulminacioni i te keqes erdhi me pasivizimin e mbi 3500 adresave që ju ndalon per te vazhduar jeten edhe për të votuar më 8 shtator.

Nuk ka qenë e rastësishme edhe shpallja e zgjedhjeve vetem në Medvegjë por jo edhe ne komunat tjera ne Serbi ! Shteti po investon dhe premton shumë për ti larguar shqiptaret definitivisht nga vendlindja e tyre !

Paralajmërimi i Kryetarit te shtetit për viziten e radhes ne Medvegjë, shqiptaret e vertet e presin me flamur në qati të shtepis gjithë andej Tupalla ngelet epiqendra dhe vizioni i qëndresës kombëtare për këto vise, ndersa ata që i qëndruan besnik SNS_it në bashkqeverisje 4 vitet e fundit e heshtën për interesa te ngushta personale tani kan intensifikuar fushaten me perkrahëjen aleatit SNS_it dhe militanteve te tyre qe vin shume shpesh edhe nga Mitrovica siq eshte Zoran Milojević „ Zela “ i delegauri i kryetarit serb per Mitrovicen e Medvegjën . „ Gjthëçka është programuar nga shteti “
Militantët kan pushtuar fshatrat me furistarda 4×4 ato nuk mbaj tabela dhe te gjithe e din se jan te derguar nga shteti per te mbledhur vota e kryesisht te shpërndajn urrejtje ndaj shqiptarëve që duan ndryshimin e gjendjes aktuale.

Po vertet nga kush ka frikë kryetari gjat ketyre zgjedhjeve me siguri se jo nga koalicioni bashk-qeverisëse i PVD_ës por frika vjen nga
Lista „ Të gjithë për Medvegjën “ N°5
në kete liste jan grumbulluar te gjithe ata që duan te shpetojn Medvegjen dhe te drejtat e shqiptareve ketu , ata deri tani kan deshmuar me investimet e tyre, atdhedashurin duke krijuar vende pune per te gjithe pa dallim gjuhe apo kombesie, keshtu që nuk mundë te kushtëzohen dhe shantazhohen nga pushteti.

Kryetari i shtetit serb e din mirë që Serbin e jugut e ka kapluar varferia nder vite dhe deri tani ka pasur vetem premtime boshe , investimet nuk kan arritur asnjehere në destinacion deri në Medvegje ai po ashtu e din se serbet lokal jan të deshpruar dhe shumë lehtë mund edhe ta votojn Listen N° 5 e kryesuar nga z.Muharrem SALIHU sepse po deshmon dhe po jep mundesi per te gjithë .

Disa mediume dhe votuesit në serbi nuk po e kuptojn se kush garon me Listën N°1 Kryetari i shtetit Vuçiq apo dikush tjeter prandaj gara politike do jetë në mes te Listës N°1 dhe Listës N° 5 „ Të gjithë për Medvegjën “ e kryesuar nga z.Muharrem SALIHU

Foto: Fshati Sfircë i ndar ne dy pjesë që ne kohen e pushtuseve Turk e serb , Shqiponja dy krenare sot valon si asnjehere me parë i bashkohet Tupallës ku valon me vite.
Fobia serbe është shqiponja kujdes se „ Shqiponjat vin nga malet “

Shkruan: korespondenti i REDAKSISË

Na ndiqniFacebook

Bëhuni fans REDAKSISË Medvegja
Asllan Dibrani,ibrahim egriu,Shaban Abazi, Maki,Makfire CANOLLI,kosova lindore , Lugina e presheves, zenel Hajdini, florim rushiti,adem Jashari,Brahim Salihu CURRI ,xhim xhema,Ramadan Xhema,Poezi,hijet që teatronin,armiku ,kosova ,medvegja ,presheva ,shqiperia etnike,UçK,Uçpmb,ilirida,adem jashari,skënder beu, nën tereza,Medvegja Redaksia, tupalla.com,sanxhaku i nishit,kultur ,sport,politikë, luftë,paqe,pajtim, korrupcion , gjygje,shkollë,arsim,profesion,shkencë,art,parlament,avokat,presidentja,Pacolli,femi Beha,PD medvegje, PVD Medvegjë. Kosova Lindore, Ligina e presheves,riza Halimit,Sadri Ramabaja,Rrapi i jetës sime, Gallap-Gollaku, Zahide Marije Ukaj-Malësorja medvegjase,Smail Morina-Ballisti ,ortodokset shqipetar Maqedoni,Beogradi,sport boks ,Agim Tahiraj ,Aziz salihu, Samir Salihu,Tupalla.shpernhulja e shqipetarve 1999,poezia e javës,Ali Hajdini,Sanxhaku i Nishit,Filmi , Kosovë, shqiponjë e robëruar,Jusuf Gërvalla, Sofra Medvegjase,Shqiptare,shoqata Medvegja,Din EGRIU Atentat,Ali Lajçi, Kufiri kosovë Mal i Zi,Historia Shqiptare ,Shperngulja sanxhaku i Nishit Toplica, Zahide Marije UKAJ-Malësorja Medvegjase,1 Maji,Bashkim SADIKU, Bashkimin Kombëtar,internet,rrjetet socjale, LSH në Gjermani me 01.05.2015,Promovim librash në Mërgatës Shqiptare, Poezia e javes, Fshati me roje,xhandarmeri,Lufta e pare botrore,Beteja e Çanakalasë 1915-1916,Tupallë, Tupalla,Sfirca, Kapia, Kufiri,Kumanova,pushke e vjeter , 14 vjetorit të luftës çlirimtare në Kosovën Lindore / OVL e UÇPMB-së , Medvegjë - Pas spastrimit etnik të shqiptarëve - vazhduan edhe prerjet e maleve me përkrahjen e shtetit ,mbi 1000 hektar, Maqedonisë po i rrëshqasin themelet mbi tokat shqiptare, Terrorizmi sllavo-maqedonas mposhtet vetëm me konfederatë ose shkëputje, Marrëveshja e Ohrit ka vdekur, Koco Danaj,Kryetar, Lista për Shqipëri natyrale,do të lulezoj Kumanova, Masakra e Dubravës më e tmerrshmja nga Lufta e Dytë Botërore,Mbahu Loke,operacioni shigjeta, kolonel Ruzhdi SARAMATI, memorial brigada 128 e Uçk-së,Gostrozhup të Hasit, MË MIRË I VRARË E NË GURË LAPIDARI SE SA I VDEKUR PËR SË GJALLI!Ismet Asllani-Prapashtica, Ilir Meta ,Aleksander Vucic,Ballist Morina,Biografia Shaban Abazi Bac u kry, ATJE I KEMI VARRET E TË PARËVE, FTESË ,Partia Demokratike Dega në Medvegjë

Share

Reagim për Lapidarin nga Presheva

Më 20, Janar të vitit 2013, para gjasht viteve me urdhër të autoriteteve të Beogradit forcat e xhanadrmërisë serbe larguan dhunshëm Lapidarin e Dëshmorëvetë UCPMB – së të vendosur në Sheshin e Dëshmorëve të Kombit para ndërtesës së Kuvendit Komunal të qytetit të Preshevës.
Qeveria e Beogradit për mes këtij akti spektakolar, dëshmoi se me shqipatarët e këtyre trojeve kur bëhet fjalë për respektimin e të drejtave kombëtare komunikim të vetëm ka gjuhën e forcës. Kjo dëshmon se deklarimet e vazhdueshme të autoriteteve të Beogradit se çështjet e pazgjidhura me shqiptarët etnik të këtyre trojeve do të duhej të zgjidheshin me mjete paqësore.
Organizata e Veteranëve të Luftës së UCPMB – së, permes këtij reagimi ngrit zërin e saj për të denoncuar heshtjen e pakuptimt të gjithë akterëve të inovolvuar rreth çështjes së Lapidarit: iniciuesit e këtij akti madhorë kombëtarë, subjekteve politike të involvuara në këtë zhvillim, garancitë e faktorit ndërkombëtarë për ta zgjidhur këtë cështje të ndieshme, autoriteteve politike në Prishtinë dhe Tiranë që nguruan të japin kontributin e tyre për moslargimin e lapidarit nga Sheshi I Dëshmorëve.

Asllan Dibrani,ibrahim egriu,Shaban Abazi, Maki,Makfire CANOLLI,kosova lindore , Lugina e presheves, zenel Hajdini, florim rushiti,adem Jashari,Brahim Salihu CURRI ,xhim xhema,Dr.Ramadan Xhema,Poezi,hijet që teatronin,armiku ,kosova ,medvegja ,presheva ,shqiperia etnike,UçK,Uçpmb,ilirida,adem jashari,skënder beu, nën tereza,Medvegja Redaksia, tupalla.com,sanxhaku i nishit,kultur ,sport,politikë, luftë,paqe,pajtim, korrupcion , gjygje,shkollë,arsim,profesion,shkencë,art,parlament,avokat,presidentja,Pacolli,femi Beha,PD medvegje, PVD Medvegjë. Kosova Lindore, Ligina e presheves,riza Halimit,Sadri Ramabaja,Rrapi i jetës sime, Gallap-Gollaku, Zahide Marije Ukaj-Malësorja medvegjase,Ismail Morina-Ballisti ,ortodokset shqipetar ,Ajet DULI,Maqedoni,Beogradi,sport boks ,Agim Tahiraj ,Aziz salihu, Samir Salihu,Tupalla.shpernhulja e shqipetarve 1999,poezia e javës,Ali Hajdini,Sanxhaku i Nishit,Filmi , Kosovë, shqiponjë e robëruar,Jusuf Gërvalla, Sofra Medvegjase,Shqiptare,shoqata Medvegja,Din EGRIU Atentat,Ali Lajçi, Kufiri kosovë Mal i Zi,Historia Shqiptare ,Shperngulja sanxhaku i Nishit Toplica, Zahide Marije UKAJ-Malësorja Medvegjase,1 Maji,Bashkim SADIKU, Bashkimin Kombëtar,internet,rrjetet socjale, LSH në Gjermani me 01.05.2015,Promovim librash në Mërgatës Shqiptare, Poezia e javes, Fshati me roje,xhandarmeri,Lufta e pare botrore,Beteja e Çanakalasë 1915-1916,Tupallë, Tupalla,Sfirca, Kapia, Kufiri,Kumanova,pushke e vjeter , 14 vjetorit të luftës çlirimtare në Kosovën Lindore / OVL e UÇPMB-së , Medvegjë - Pas spastrimit etnik të shqiptarëve - vazhduan edhe prerjet e maleve me përkrahjen e shtetit ,mbi 1000 hektar, Maqedonisë po i rrëshqasin themelet mbi tokat shqiptare, Terrorizmi sllavo-maqedonas mposhtet vetëm me konfederatë ose shkëputje, Marrëveshja e Ohrit ka vdekur, Koco Danaj,Kryetar, Lista për Shqipëri natyrale,do të lulezoj Kumanova, Masakra e Dubravës më e tmerrshmja nga Lufta e Dytë Botërore,Mbahu Loke,operacioni shigjeta, kolonel Ruzhdi SARAMATI, memorial brigada 128 e Uçk-së,Gostrozhup të Hasit, MË MIRË I VRARË E NË GURË LAPIDARI SE SA I VDEKUR PËR SË GJALLI!Ismet Asllani-Prapashtica, Ilir Meta ,Aleksander Vucic,Ballist Morina,Biografia Shaban Abazi, mos blej produkte serbe, Blej shqip Bac u kry, ATJE I KEMI VARRET E TË PARËVE, FTESË ,Partia Demokratike Dega në Medvegjë, Medvegja tani në drejtimin e duhur, S F I R C A Historiku - nga erdhëm ku jetuam, 17 Qershor 1999 - Dita e çlirimit e Komunës së Vushtrrisë ,Faton Hamiti , Medvegja Diskriminimi,Beteja e kosoves 1389 ,Perandoria Osmane 1389 , Turqia 1389,Idriz ajeti feston ditelindjen ,Halim Hyseni, - GJYKATA SPECIALE PRODUKT I FABRIKIMEVE TË SIGURIMIT SHTETËROR SERB,- Shqiptarët duhet t'i thonë jo Gjykatës Speciale,,Kisha e Xhamia, PLATFORMA POLITIKE, Per komb e per Atdhe, leshohet pe,Ibrahim EGRIU, Nazmi Hajredini,Maki Makfire CANOLLI Maqedonci, Ajet DULI,Sadri Ramabaja,Adem Shehu ,Shehi, Muhaxherët,Vushtrria, dita e deshmorëve,pshdk , LDK, PDK , AAK, PD,LS,VV, tahir veliu,shqiperi etnike, presheva , ovl uçpmb , Ovl UçK, Tetovë, shkup, lufta 1998 -1999,Nato,çameria ,Qameria, ilirida, Kërçova, Struga, Dibra, Prizreni, Vlora, Saranda,Bujanoci, Peja, Dugagjini, Tropoja, Bajram CURRI,Ulqini, Plave e Guci,Shkoder,Deti , plazhi Deti Adriatik, Deti Jon, Koroacia, maqedonia, Lugina,beteja e Koshares, Drenica, Lufta ne Kosove, Edi rama, Sali Berisha, Ismail Qemajli, Skender beu,ali Ahmeti.hashim thaqi , Albin Kurti.SHBA, Crans Montana,Batalioni ATLANTIKU,EGRIU, BejiqiRamush,Beiq,nvalidi i luftes , Irfan XHAFERI,Mesuesi i popullit Abdi Begu-Haxhiu, kufiri te Molla e Kuqe,Koço DANAJ , Tahir VELIU, LISTA PËR SHQIPËRI NATYRALE ,LËVIZJA PËR SHQIPËRI TË BASHKUAR,XHULI SPAHIU, ©MAKI M CANOLLI, Abdullah PRAPASHTICA,ALBULENA SALIHU,FEHMI RAMADANI, KONGRESI I MANASTIRIT ,28 NENENTORI , QAMËRI , MEDVEGJË , BUJANOC , PRESHEVË, PLAVË , GUSI,DUL KRASNIQI, MUHARREM SALIHU,DUL KRASNIQI, ILIR META, MIRADIE AVDULLAHI, ZIZE LIZA PEPSHI,MR.QAZIM NAMANI,DR ADIL MUSTAFA,PROF.DR SKENDER KODRA,JIM XHEMA, Gjergj Kastrioti - Skënderbeu
Largimi I Lapidarit të dëshmorëve dhunshëm nuk ishte akt turpërues vetëm për shqiptarët lokal por për të gjithë kombin sepse dëshmorët janë pjesë integrale e tërë kombit. Ishte e kuptueshme se reagimi ndaj kësaj çështje kapi dimensione kombëtarë. Duke u nisur nga ajo që u pëmrend më lartë, ne si organizatë sot pas gjasht viteve po pyesim pse ikanë futur “veshët në lesh” ata që premtuan se me çdo mjet do ta mbrojnë lapidarin.
Turpin në nivel kombëtarë të atyre që manipuluan me vlera që synon të përcjell ky Lapidarë, do ta përmendin gjenerata përderisa të shkruhet historia e këtij populli.
Nëse te kta njerëz ka vdekur ideali i dëshmorëve të skalitur në atë gurë të lapidarit, populli shqiptarë i këtyre trojeve kurr nuk do t’i harroj idealet e tyre. Gjithashtu asnjëherë nuk do t’ia fal papërgjegjësinë morale dhe kombëtare të atyre që vendosën të shkelin mbi idealet dhe gjakun e dëshmorëve, emrat e të cilëve do t’i rikujtojmë dhe nuk do t’i harrojmë edhe pa Lapidarin e Dëshmorëve.

.
Organizata e Veteranëvetë UCPMB – së e shikon të pakuptimtë edhe indiferencën dhe ndjesin e pakt që kanë treguar ish – ushtarët e luftëssë UCPMB – së lidhur me kontributin e tyre për të bërë presion ndaj opinionit publik përtë mbrojtur Lapidarin e Dëshmorëve të Luftëssë UCPMB – së.
Ne kërkojmë që këta ish – ushtarë mos të rreshtohen pran klaneve dhe grupeve të politikës korruptive të liderëve tanë e lidhur më bizneset e dyshuara dhe të flliqura, të cilat dit e për diet po e mbysin konkurrencën e lirë dhe po e varfërojnë qytetarin shqiptarë, i cili nuk sheh zgjidhje tjetër përveç shpërnguljes dhe lëshimit të vatrave shekullore. Disa nga këta politikan janë zhytur deri në fyt në botën e krimit politik, ekonomik, tani po synojnë që në rrugëtimin e tyre t’i njollosin të gjithë njerëzit me ndikim për të amnistuar veprimet e veta të dëmshme si në aspektin moral po ashtu edhe atë kombëtarë. Organizata e Veteranëve të Luftëssë UCPMB – së i bënë thirrje të gjithë njerëzve të vullnetit të mirë, subjekteve politike, faktorit ndërkombëtarë, autoriteteve politike në Prishtinë dhe Tiranë që të përmirësojmë këtë padrejtësi dhe turpë kombëtarë, duke e rykthyer Lapidarin në vendin ku ka qenë.
Kjo sadopak do të na çlironte nga fajësia kolektive të gjithë neve qe ende kemi ndergjegje morale dhe kombëtare, ndërsa shpirtërave të shitur të atyre që manipiluan me idealin e dëshmorëve t’ia përkujtojmë se moskontributi i tyre për ta mbrojtur këtë lapidarë është turpi që nuk do të varroset me vdekjen e tyre, por do të jetoj përgjithmonë sa do që do të jetoj ky popull.

20. 01. 2019 Kryetari OVL UCPMB – së Preshevë Nazmi Hajredini


Na ndiqniFacebook

Bëhuni fans REDAKSISË Medvegja
Asllan Dibrani,ibrahim egriu,Shaban Abazi, Maki,Makfire CANOLLI,kosova lindore , Lugina e presheves, zenel Hajdini, florim rushiti,adem Jashari,Brahim Salihu CURRI ,xhim xhema,Ramadan Xhema,Poezi,hijet që teatronin,armiku ,kosova ,medvegja ,presheva ,shqiperia etnike,UçK,Uçpmb,ilirida,adem jashari,skënder beu, nën tereza,Medvegja Redaksia, tupalla.com,sanxhaku i nishit,kultur ,sport,politikë, luftë,paqe,pajtim, korrupcion , gjygje,shkollë,arsim,profesion,shkencë,art,parlament,avokat,presidentja,Pacolli,femi Beha,PD medvegje, PVD Medvegjë. Kosova Lindore, Ligina e presheves,riza Halimit,Sadri Ramabaja,Rrapi i jetës sime, Gallap-Gollaku, Zahide Marije Ukaj-Malësorja medvegjase,Smail Morina-Ballisti ,ortodokset shqipetar Maqedoni,Beogradi,sport boks ,Agim Tahiraj ,Aziz salihu, Samir Salihu,Tupalla.shpernhulja e shqipetarve 1999,poezia e javës,Ali Hajdini,Sanxhaku i Nishit,Filmi , Kosovë, shqiponjë e robëruar,Jusuf Gërvalla, Sofra Medvegjase,Shqiptare,shoqata Medvegja,Din EGRIU Atentat,Ali Lajçi, Kufiri kosovë Mal i Zi,Historia Shqiptare ,Shperngulja sanxhaku i Nishit Toplica, Zahide Marije UKAJ-Malësorja Medvegjase,1 Maji,Bashkim SADIKU, Bashkimin Kombëtar,internet,rrjetet socjale, LSH në Gjermani me 01.05.2015,Promovim librash në Mërgatës Shqiptare, Poezia e javes, Fshati me roje,xhandarmeri,Lufta e pare botrore,Beteja e Çanakalasë 1915-1916,Tupallë, Tupalla,Sfirca, Kapia, Kufiri,Kumanova,pushke e vjeter , 14 vjetorit të luftës çlirimtare në Kosovën Lindore / OVL e UÇPMB-së , Medvegjë - Pas spastrimit etnik të shqiptarëve - vazhduan edhe prerjet e maleve me përkrahjen e shtetit ,mbi 1000 hektar, Maqedonisë po i rrëshqasin themelet mbi tokat shqiptare, Terrorizmi sllavo-maqedonas mposhtet vetëm me konfederatë ose shkëputje, Marrëveshja e Ohrit ka vdekur, Koco Danaj,Kryetar, Lista për Shqipëri natyrale,do të lulezoj Kumanova, Masakra e Dubravës më e tmerrshmja nga Lufta e Dytë Botërore,Mbahu Loke,operacioni shigjeta, kolonel Ruzhdi SARAMATI, memorial brigada 128 e Uçk-së,Gostrozhup të Hasit, MË MIRË I VRARË E NË GURË LAPIDARI SE SA I VDEKUR PËR SË GJALLI!Ismet Asllani-Prapashtica, Ilir Meta ,Aleksander Vucic,Ballist Morina,Biografia Shaban Abazi Bac u kry, ATJE I KEMI VARRET E TË PARËVE, FTESË ,Partia Demokratike Dega në Medvegjë

Share

Ftese per Luginen

Zgjedhjet ne keshillin kombetar shqiptar ne Presheve, Bujanoc e Medvegje po percillen me vemendje te madhe nga Tirana ,Shkupi,Prishtina ,Ulqini e diaspora por jo vetem aq edhe nga trashigemtaret e kombit siq eshte Loris Castriota Skanderbegh Secondo nje figure e njohur ne boten shqiptare ,shume here i dekoruar nga shtetet tona per punen qe po bene ne ruajtjen e kombit ,Loris Castriota shkruan :

Për të gjithë miqtë shqiptarë që do të votojnë në territorin e Preshevës-Medvegjë-Bujanoc. Është koha për të zgjedhur një njeri që punon prej shumë vitesh për hir të popullit të tij dhe të vendit të tij të lindjes!
Votoni për Muharrem Salihun, i cili është një patriot i madh dhe një burrë bujar që lufton vetëm për të marrë punë të re, shërim dhe zemërim për shqiptarët në Serbinë Jugore!
Votoni për Keshillin Nacional Shqiptar, me numrin 6, Muharrem Saljihu!

Share

Millorad DODIKI urdhëron_Aleksandër VUQIQI zbaton

Millorad DODIKI urdhëron – Aleksandër VUQIQI zbaton
Kërcënon Preshevën _Bujanocin e Medvegjën

Kërkesa e Millorad DODIKIT sot u zbatua nga ushtria serbe duke sulmuar shqiptaret në Preshevë ,Bujanoc e Medvegjë.

Dodik eshte prononcuar haptas per mediume serbe, sulmoni shqiptarët

pronomcim i Millorad DODIK 1

Tërë ditën ushtria dhe aviacioni luftarak serb zhvilluan aksion kërcënues mbi të gjitha vendëbanimet shqiptare, duke filluar nga Tupalla e Medvegjes për të vazhduar në fshatrat e Bujanocit deri mbi Preshevë , aeroplanët luftarak u vrejten edhe nga banorët e fshatit Llojan në Maqedoni.
E gjitha kjo ishte pergaditur dhe orkestruar ne at forme qe te krijoj fikë tek shqiptaret por ajo ndiqej e koordinohej edhe nga ushtria tokësore.
Deri sa aviacioni luftarak serb fluturonte aq ulet sa qatit e shtepive dridheshin ndërsa banorët ngelen të habitur nga ky aksion , fëmijet e moshave të vogla mendonin se jan lodra ….. por jo kjo ishte vazhdimësi e programit të akademis serbe.

pronomcim i Millorad DODIK 2

Këto dy ditë pati edhe thirrje publike nga paramilitar të republikes serbe për ushtrin dhe xhandarmërin serbe ‘’ jemi gati jemi në sherbimin tuaj për të luftuar shqiptarët ’’.

Në konferncë për shtyp kryetari serb Vuqiq deklaroj sot se ka marr perkraheje nga kryetari rus gjatë nje bisede si asnjëherë më parë.

MIG rus

P.S Aeroplanët e ushtris serbe që fluturan mbi kokat tona ishin të prodhimit rus.

Të gjitha këto ngjarje krijojn frikë dhe pasiguri jo vetem tek shqiptarët e Medvegjës , Bujanocit e Preshevës por edhe më gjërë, prandaj duhet kërkuar ndihëm urgjente nga institucionet ndërkombetare duke filluar nga Aleanca e NATO_s që jan garancë e siguris për Ballkan dhe dëshmitar të luftës së fundit e po ashtu edhe të marrëveshjes së Kumanovës 1999 ,Konçulit 2001 me UçPMB_ën për demilitarizimin e zonës.

Bëhuni fans REDAKSISË Medvegja
Asllan Dibrani,ibrahim egriu,Shaban Abazi, Maki,Makfire CANOLLI,kosova lindore , Lugina e presheves, zenel Hajdini, florim rushiti,adem Jashari,Brahim Salihu CURRI ,xhim xhema,Ramadan Xhema,Poezi,hijet që teatronin,armiku ,kosova ,medvegja ,presheva ,shqiperia etnike,UçK,Uçpmb,ilirida,adem jashari,skënder beu, nën tereza,Medvegja Redaksia, tupalla.com,sanxhaku i nishit,kultur ,sport,politikë, luftë,paqe,pajtim, korrupcion , gjygje,shkollë,arsim,profesion,shkencë,art,parlament,avokat,presidentja,Pacolli,femi Beha,PD medvegje, PVD Medvegjë. Kosova Lindore, Ligina e presheves,riza Halimit,Sadri Ramabaja,Rrapi i jetës sime, Gallap-Gollaku, Zahide Marije Ukaj-Malësorja medvegjase,Smail Morina-Ballisti ,ortodokset shqipetar Maqedoni,Beogradi,sport boks ,Agim Tahiraj ,Aziz salihu, Samir Salihu,Tupalla.shpernhulja e shqipetarve 1999,poezia e javës,Ali Hajdini,Sanxhaku i Nishit,Filmi , Kosovë, shqiponjë e robëruar,Jusuf Gërvalla, Sofra Medvegjase,Shqiptare,shoqata Medvegja,Din EGRIU Atentat,Ali Lajçi, Kufiri kosovë Mal i Zi,Historia Shqiptare ,Shperngulja sanxhaku i Nishit Toplica, Zahide Marije UKAJ-Malësorja Medvegjase,1 Maji,Bashkim SADIKU, Bashkimin Kombëtar,internet,rrjetet socjale, LSH në Gjermani me 01.05.2015,Promovim librash në Mërgatës Shqiptare, Poezia e javes, Fshati me roje,xhandarmeri,Lufta e pare botrore,Beteja e Çanakalasë 1915-1916,Tupallë, Tupalla,Sfirca, Kapia, Kufiri,Kumanova,pushke e vjeter , 14 vjetorit të luftës çlirimtare në Kosovën Lindore / OVL e UÇPMB-së , Medvegjë - Pas spastrimit etnik të shqiptarëve - vazhduan edhe prerjet e maleve me përkrahjen e shtetit ,mbi 1000 hektar, Maqedonisë po i rrëshqasin themelet mbi tokat shqiptare, Terrorizmi sllavo-maqedonas mposhtet vetëm me konfederatë ose shkëputje, Marrëveshja e Ohrit ka vdekur, Koco Danaj,Kryetar, Lista për Shqipëri natyrale,do të lulezoj Kumanova, Masakra e Dubravës më e tmerrshmja nga Lufta e Dytë Botërore,Mbahu Loke,operacioni shigjeta, kolonel Ruzhdi SARAMATI, memorial brigada 128 e Uçk-së,Gostrozhup të Hasit, MË MIRË I VRARË E NË GURË LAPIDARI SE SA I VDEKUR PËR SË GJALLI!Ismet Asllani-Prapashtica, Ilir Meta ,Aleksander Vucic,Ballist Morina,Biografia Shaban Abazi Bac u kry, ATJE I KEMI VARRET E TË PARËVE, FTESË ,Partia Demokratike Dega në Medvegjë

Share

Serbia mes Rusisë dhe BE-së

Asllan Dibrani,ibrahim egriu,Shaban Abazi, Maki,Makf/ire CANOLLI,kosova lindore , Lugina e presheves, zenel Hajdini, florim rushiti,adem Jashari,Brahim Salihu CURRI ,xhim xhema,Ramadan Xhema,Poezi,hijet që teatronin,armiku ,kosova ,medvegja ,presheva ,shqiperia etnike,UçK,Uçpmb,ilirida,adem jashari,skënder beu, nën tereza,Medvegja Redaksia, tupalla.com,sanxhaku i nishit,kultur ,sport,politikë, luftë,paqe,pajtim, korrupcion , gjygje,shkollë,arsim,profesion,shkencë,art,parlament,avokat,presidentja,Pacolli,femi Beha,PD medvegje, PVD Medvegjë. Kosova Lindore, Ligina e presheves,riza Halimit,Sadri Ramabaja,Rrapi i jetës sime, Gallap-Gollaku, Zahide Marije Ukaj-Malësorja medvegjase,Ismail Morina-Ballisti ,ortodokset shqipetar ,Ajet DULI,Maqedoni,Beogradi,sport boks ,Agim Tahiraj ,Aziz salihu, Samir Salihu,Tupalla.shpernhulja e shqipetarve 1999,poezia e javës,Ali Hajdini,Sanxhaku i Nishit,Filmi , Kosovë, shqiponjë e robëruar,Jusuf Gërvalla, Sofra Medvegjase,Shqiptare,shoqata Medvegja,Din EGRIU Atentat,Ali Lajçi, Kufiri kosovë Mal i Zi,Historia Shqiptare ,Shperngulja sanxhaku i Nishit Toplica, Zahide Marije UKAJ-Malësorja Medvegjase,1 Maji,Bashkim SADIKU, Bashkimin Kombëtar,internet,rrjetet socjale, LSH në Gjermani me 01.05.2015,Promovim librash në Mërgatës Shqiptare, Poezia e javes, Fshati me roje,xhandarmeri,Lufta e pare botrore,Beteja e Çanakalasë 1915-1916,Tupallë, Tupalla,Sfirca, Kapia, Kufiri,Kumanova,pushke e vjeter , 14 vjetorit të luftës çlirimtare në Kosovën Lindore / OVL e UÇPMB-së , Medvegjë - Pas spastrimit etnik të shqiptarëve - vazhduan edhe prerjet e maleve me përkrahjen e shtetit ,mbi 1000 hektar, Maqedonisë po i rrëshqasin themelet mbi tokat shqiptare, Terrorizmi sllavo-maqedonas mposhtet vetëm me konfederatë ose shkëputje, Marrëveshja e Ohrit ka vdekur, Koco Danaj,Kryetar, Lista për Shqipëri natyrale,do të lulezoj Kumanova, Masakra e Dubravës më e tmerrshmja nga Lufta e Dytë Botërore,Mbahu Loke,operacioni shigjeta, kolonel Ruzhdi SARAMATI, memorial brigada 128 e Uçk-së,Gostrozhup të Hasit, MË MIRË I VRARË E NË GURË LAPIDARI SE SA I VDEKUR PËR SË GJALLI!Ismet Asllani-Prapashtica, Ilir Meta ,Aleksander Vucic,Ballist Morina,Biografia Shaban Abazi, mos blej produkte serbe, Blej shqip Bac u kry, ATJE I KEMI VARRET E TË PARËVE, FTESË ,Partia Demokratike Dega në Medvegjë, Medvegja tani në drejtimin e duhur, S F I R C A Historiku - nga erdhëm ku jetuam, 17 Qershor 1999 - Dita e çlirimit e Komunës së Vushtrrisë ,Faton Hamiti , Medvegja Diskriminimi,Beteja e kosoves 1389 ,Perandoria Osmane 1389 , Turqia 1389,Idriz ajeti feston ditelindjen ,Halim Hyseni, - GJYKATA SPECIALE PRODUKT I FABRIKIMEVE TË SIGURIMIT SHTETËROR SERB,- Shqiptarët duhet t'i thonë jo Gjykatës Speciale,,Kisha e Xhamia, PLATFORMA POLITIKE, Per komb e per Atdhe, leshohet pe,Ibrahim EGRIU, Nazmi Hajredini,Maki Makfire CANOLLI Maqedonci, Ajet DULI,Sadri Ramabaja,Adem Shehu ,Shehi, Muhaxherët,Vushtrria, dita e deshmorëve,pshdk , LDK, PDK , AAK, PD,LS,VV, tahir veliu,shqiperi etnike, presheva , ovl uçpmb , Ovl UçK, Tetovë, shkup, lufta 1998 -1999,Nato,çameria ,Qameria, ilirida, Kërçova, Struga, Dibra, Prizreni, Vlora, Saranda,Bujanoci, Peja, Dugagjini, Tropoja, Bajram CURRI,Ulqini, Plave e Guci,Shkoder,Deti , plazhi Deti Adriatik, Deti Jon, Koroacia, maqedonia, Lugina,beteja e Koshares, Drenica, Lufta ne Kosove, Edi rama, Sali Berisha, Ismail Qemajli, Skender beu,ali Ahmeti.hashim thaqi , Albin Kurti.SHBA, Crans Montana,Batalioni ATLANTIKU,EGRIU,Rusia, Koshare,Pashtriku

 

Vizita e Presidentit të Federatës Ruse z.Vlladimir Putin , në Beograd që ndodhi në Tetor të vitit 2014 , është shumë më shumë se një lajm jo vetëm për këtë pjesë të Ballkanit por edhe më gjërë. Kur i shtojmë që kjo vizitë është bërë në një periudhë të ndieshme kur SHBA dhe BE-ja kan vendosur sanksione Ekonomike ndaj Rusisë kurse Beogradi nuk ka mbështetur këto sanksione dhe në anën tjetër dëshiron të jetë pjesë e integrimeve të Europës.

Presidentit të Rusisë z.PUTIN në Beograd , ië shtë bërë një parad ushtarake më e madhe që nga koha që Serbia është si shtet nga shpërbërja e Jugosllavisë. Kjo është lojë me dy teha për Serbinë që dëshiron të ndjek dy kurse-rrugë paralel në të njëjtën kohë: Të mos largohet nga BE-ja dhe sa më afër Rusisë të qëndroj. Në njërën anë do të jetë pjesë aktive e zhvillimeve të Europës dhe në anën tjetër për asnjë çastë të mos shkëputet nga rruga duke qëndruar shumë afër vllaut të madhë të besimit dhe si blloku ushtarak socialist .

Serbia kështu dëshiron dhe mundohet të luan kartën sikur dikur ish-Jugosllavia nuk bënte pjesë as në paktin Veri-Atlantik NATO e as në paktin ushtarak të Varshavës,por ishte njëra ndër themeluesit dhe aktive të shteteve të painkuadruara. Serbia kështu kalkulon dhe bën llogarin pa hangjiun sepse tani mendojm që është duke u kuptuar. Ende nuk është shkëputur nga e kaluara kjo tregohet në pritjen që i’u bë Presidentit të Federatës Ruse . Po ashtu kjo tregon qartë që mbështetet fundë e krye struktura të ish paktit të Varshavës . Shtetet anëtare të BE-së duhet ta kenë të qartë që Serbia don të jetë në një farë mënyre edhe me Rusin edhe me shtetet Europian & SHBA-në, duke menduar ta ruaj dominimin si super fuqi mbi shtetet e tanishme që dikur përbënin RSFJ-në .

Prandaj jo rastësisht sot Serbia mban pengë Bosnjë Hercegovinën , duke penguar shumë shtetin e Kosovës , por edhe duke u munduar të shtrijë ndikimin edhe në Kroaci , Malë të Zi , Maqedoni. Strukturat dhe mekanizmat e Bashkimit Europian duhet më qartë t’i bëjnë me dije Serbisë që mos t’ia lehtësojn kushtet dhe favorizojn pasi ishte agresore dhe bëri gjenocidë në hapsira të ish-Jugosllavisë . Beogradit duhet të përcaktohet çart në kohë dhe happsirë cilën rrugë dëshiron ta ndjek . Por edhe kushte që duhet plotësuar nëse don të jetë pjes e Europës : Si ta njoh Kosovën si shtet dhe deri sa të mos heqë dorë nga ndikimet veçmas në BeH dhe Kosovë.

Edhe mbrenda Serbisë t’ua njoh të drejtat individuale dhe kolektive dhe të ndal diskriminimin ndaj Rajoneve apo Krahinave që jan ende homogjene me territor dhe popullat: Hungarezëve në Vojvodinë , Boshnjakëve në Sangjak , Shqiptarëve në Medvegjë, Bujanoc Preshevë , Bullgarëve në Dimitrovgrad ,Privat , Bosilevgrad etj . Koncepti që tani po aplikon Serbia është edhe me Rusinë edhe me BE-në , por këto jan dy koncept jo të njëjta por me dallime bukur të mëdha. Beogradi shumë më afër është pro-Kremlinit se sa me BE-në. Serbia ende është në mesë të miteve dhe realitetit , të kaluarës dhe të së ardhmes , në mesë të dy koncepteve dhe dy bloqev ushtarake .

për REDAKSIN Medvegja      shkruan Mr. Sc. Refik  HASANI  , 18 Tetor 2015 

Na NdiqniFACEBOOK

Bëhuni pjesë e Faqes   https://www.facebook.com/medvegja.redaksia

Autori  është njohës & iniciator i shumë çështjeve për Kosoven Lindore, veprimtar i dalluar për trojet tona .

Asllan Dibrani,ibrahim egriu,Shaban Abazi, Maki,Makfire CANOLLI,kosova lindore , Lugina e presheves, zenel Hajdini, florim rushiti,adem Jashari,Brahim Salihu CURRI ,xhim xhema,Ramadan Xhema,Poezi,hijet që teatronin,armiku ,kosova ,medvegja ,presheva ,shqiperia etnike,UçK,Uçpmb,ilirida,adem jashari,skënder beu, nën tereza,Medvegja Redaksia, tupalla.com,sanxhaku i nishit,kultur ,sport,politikë, luftë,paqe,pajtim, korrupcion , gjygje,shkollë,arsim,profesion,shkencë,art,parlament,avokat,presidentja,Pacolli,femi Beha,PD medvegje, PVD Medvegjë. Kosova Lindore, Ligina e presheves,riza Halimit,Sadri Ramabaja,Rrapi i jetës sime, Gallap-Gollaku, Zahide Marije Ukaj-Malësorja medvegjase,Smail Morina-Ballisti ,ortodokset shqipetar Maqedoni,Beogradi,sport boks ,Agim Tahiraj ,Aziz salihu, Samir Salihu,Tupalla.shpernhulja e shqipetarve 1999,poezia e javës,Ali Hajdini,Sanxhaku i Nishit,Filmi , Kosovë, shqiponjë e robëruar,Jusuf Gërvalla, Sofra Medvegjase,Shqiptare,shoqata Medvegja,Din EGRIU Atentat,Ali Lajçi, Kufiri kosovë Mal i Zi,Historia Shqiptare ,Shperngulja sanxhaku i Nishit Toplica, Zahide Marije UKAJ-Malësorja Medvegjase,1 Maji,Bashkim SADIKU, Bashkimin Kombëtar,internet,rrjetet socjale, LSH në Gjermani me 01.05.2015,Promovim librash në Mërgatës Shqiptare, Poezia e javes, Fshati me roje,xhandarmeri,Lufta e pare botrore,Beteja e Çanakalasë 1915-1916,Tupallë, Tupalla,Sfirca, Kapia, Kufiri,Kumanova,pushke e vjeter , 14 vjetorit të luftës çlirimtare në Kosovën Lindore / OVL e UÇPMB-së , Medvegjë - Pas spastrimit etnik të shqiptarëve - vazhduan edhe prerjet e maleve me përkrahjen e shtetit ,mbi 1000 hektar, Maqedonisë po i rrëshqasin themelet mbi tokat shqiptare, Terrorizmi sllavo-maqedonas mposhtet vetëm me konfederatë ose shkëputje, Marrëveshja e Ohrit ka vdekur, Koco Danaj,Kryetar, Lista për Shqipëri natyrale,do të lulezoj Kumanova, Masakra e Dubravës më e tmerrshmja nga Lufta e Dytë Botërore,Mbahu Loke,operacioni shigjeta, kolonel Ruzhdi SARAMATI, memorial brigada 128 e Uçk-së,Gostrozhup të Hasit, MË MIRË I VRARË E NË GURË LAPIDARI SE SA I VDEKUR PËR SË GJALLI!Ismet Asllani-Prapashtica, Ilir Meta ,Aleksander Vucic,Ballist Morina,Biografia Shaban Abazi, mos blej produkte serbe, Blej shqip Bac u kry, ATJE I KEMI VARRET E TË PARËVE, FTESË ,Partia Demokratike Dega në Medvegjë, Medvegja tani në drejtimin e duhur, S F I R C A Historiku - nga erdhëm ku jetuam, 17 Qershor 1999 - Dita e çlirimit e Komunës së Vushtrrisë ,Faton Hamiti , Medvegja Diskriminimi,Beteja e kosoves 1389 ,Perandoria Osmane 1389 , Turqia 1389,Idriz ajeti feston ditelindjen ,Halim Hyseni, - GJYKATA SPECIALE PRODUKT I FABRIKIMEVE TË SIGURIMIT SHTETËROR SERB,- Shqiptarët duhet t'i thonë jo Gjykatës Speciale,,Kisha e Xhamia, PLATFORMA POLITIKE, Per komb e per Atdhe, leshohet pe,Ibrahim EGRIU, Nazmi Hajredini,Maki Makfire CANOLLI Maqedonci, Ajet DULI,Sadri Ramabaja,Adem Shehu ,Shehi, Muhaxherët,Vushtrria, dita e deshmorëve,pshdk , LDK, PDK , AAK, PD,LS,VV, tahir veliu,shqiperi etnike, presheva , ovl uçpmb , Ovl UçK, Tetovë, shkup, lufta 1998 -1999,Nato,

Asllan Dibrani,ibrahim egriu,Shaban Abazi, Maki,Makfire CANOLLI,kosova lindore , Lugina e presheves, zenel Hajdini, florim rushiti,adem Jashari,Brahim Salihu CURRI ,xhim xhema,Ramadan Xhema,Poezi,hijet që teatronin,armiku ,kosova ,medvegja ,presheva ,shqiperia etnike,UçK,Uçpmb,ilirida,adem jashari,skënder beu, nën tereza,Medvegja Redaksia, tupalla.com,sanxhaku i nishit,kultur ,sport,politikë, luftë,paqe,pajtim, korrupcion , gjygje,shkollë,arsim,profesion,shkencë,art,parlament,avokat,presidentja,Pacolli,femi Beha,PD medvegje, PVD Medvegjë. Kosova Lindore, Ligina e presheves,riza Halimit,Sadri Ramabaja,Rrapi i jetës sime, Gallap-Gollaku, Zahide Marije Ukaj-Malësorja medvegjase,Smail Morina-Ballisti ,ortodokset shqipetar Maqedoni,Beogradi,sport boks ,Agim Tahiraj ,Aziz salihu, Samir Salihu,Tupalla.shpernhulja e shqipetarve 1999,poezia e javës,Ali Hajdini,Sanxhaku i Nishit,Filmi , Kosovë, shqiponjë e robëruar,Jusuf Gërvalla, Sofra Medvegjase,Shqiptare,shoqata Medvegja,Din EGRIU Atentat,Ali Lajçi, Kufiri kosovë Mal i Zi,Historia Shqiptare ,Shperngulja sanxhaku i Nishit Toplica, Zahide Marije UKAJ-Malësorja Medvegjase,1 Maji,Bashkim SADIKU, Bashkimin Kombëtar,internet,rrjetet socjale, LSH në Gjermani me 01.05.2015,Promovim librash në Mërgatës Shqiptare, Poezia e javes, Fshati me roje,xhandarmeri,Lufta e pare botrore,Beteja e Çanakalasë 1915-1916,Tupallë, Tupalla,Sfirca, Kapia, Kufiri,Kumanova,pushke e vjeter , 14 vjetorit të luftës çlirimtare në Kosovën Lindore / OVL e UÇPMB-së , Medvegjë - Pas spastrimit etnik të shqiptarëve - vazhduan edhe prerjet e maleve me përkrahjen e shtetit ,mbi 1000 hektar, Maqedonisë po i rrëshqasin themelet mbi tokat shqiptare, Terrorizmi sllavo-maqedonas mposhtet vetëm me konfederatë ose shkëputje, Marrëveshja e Ohrit ka vdekur, Koco Danaj,Kryetar, Lista për Shqipëri natyrale,do të lulezoj Kumanova, Masakra e Dubravës më e tmerrshmja nga Lufta e Dytë Botërore,Mbahu Loke,operacioni shigjeta, kolonel Ruzhdi SARAMATI, memorial brigada 128 e Uçk-së,Gostrozhup të Hasit, MË MIRË I VRARË E NË GURË LAPIDARI SE SA I VDEKUR PËR SË GJALLI!Ismet Asllani-Prapashtica, Ilir Meta ,Aleksander Vucic,Ballist Morina,Biografia Shaban Abazi, mos blej produkte serbe, Blej shqip Bac u kry, ATJE I KEMI VARRET E TË PARËVE, FTESË ,Partia Demokratike Dega në Medvegjë, Medvegja tani në drejtimin e duhur, S F I R C A Historiku - nga erdhëm ku jetuam, 17 Qershor 1999 - Dita e çlirimit e Komunës së Vushtrrisë ,Faton Hamiti , Medvegja Diskriminimi,Beteja e kosoves 1389 ,Perandoria Osmane 1389 , Turqia 1389,Idriz ajeti feston ditelindjen ,Halim Hyseni, - GJYKATA SPECIALE PRODUKT I FABRIKIMEVE TË SIGURIMIT SHTETËROR SERB,- Shqiptarët duhet t'i thonë jo Gjykatës Speciale,,Kisha e Xhamia, PLATFORMA POLITIKE, Per komb e per Atdhe, leshohet pe,Ibrahim EGRIU, Nazmi Hajredini,Maki Makfire CANOLLI Maqedonci, Ajet DULI,Sadri Ramabaja,Adem Shehu ,Shehi, Muhaxherët,Vushtrria, dita e deshmorëve,pshdk , LDK, PDK , AAK, PD,LS,VV, tahir veliu,shqiperi etnike, presheva , ovl uçpmb , Ovl UçK, Tetovë, shkup, lufta 1998 -1999,Nato,

 Për të lexuar Biografin e autorit

                       klikoni këtu:

tupalla.com/wp/?p=3819

 

 

 

Share

29 vjetori i vrasjes misterioze te kryeministrit suedez Olof Palme

foto profil 002

Saktesisht 29 vjet me pare, në mbrëmjen e 28 shkurtit 1986, ne ora 23, me disa te shtena pas shpine, nga një doras i paidentifikuar, ne qender te Stokholmit u krye atentat misterioz ndaj kryeminstrit-Olof Palme, i cili ne ato caste se bashku me bashkeshorten, Lizbeth Palme, ishin duke dalur nga kinemaja. Nje plumb i dorasit e qelloi dhe z-jen-Lisbeth. Mengjesi i 1 marsit 1986 zgjoi Suedine me lajmin trondites e pikellues te vrasjes se tij. Per kete rast, komuniteti i shqiptareve te perqendruar ne Suedi e gjetke, familjes se te ndjerit O. Palme, kryeministrit, disa ministrave, masmedive dhe shtypit suedez ia derguan kete Telegram ngushëllues: Porsi rufe e pranuam lajmin tragjik per vrasjen brutale te kryeministrit, Olof Palme.Ne shqiptarët te vendosur ne Suedi e ne mbare Skandinavinë me dhëmbje te thellë e pranuam lajmin per vrasjen makabër dhe humbjen e nje burrë shteti te madh, vrasjen e arqitektit të demokracisë moderne suedeze, i cili me plot impenjim shfaqi solidaritet te pashoq per boten e tretë te popujve te varfër e te shtypur . Olof Palme, me nje angazhim te vecante u perkushtua ne drejtim te mbrojtjes se te drejtave e lirive te popujve ne mbare boten dhe luften e tij kunder rasizmit.

ish kryeministri i ndjere Olof Palme
ish kryeministri i ndjere Olof Palme

 

Me nderime, I. Egriu, kryetar i Shoqates “Kosova”-Malmö Ibrahim Egriu duke lexuar REQUIEMIN dedikuar Kryeministrit te ndjere Per ne shqiptaret, Olof Palme, gjithmone ka shfaqur mbështetje te plote, ndaj jemi mirenjohes dhe me indinjim te thelle shprehim ngushullime tona te sinqerta e miqesore.

 

Ibrahim Egriu  duke lexuar telegramin gjat varrimit te kryeministrit te ndjere suedez
Ibrahim Egriu duke lexuar telegramin gajt ceremonis mortore te kryeministrit te ndjere suedez

Lidhja Shqiptare ne Bote per shtetet skandinave TELEGRAM Till: Fru Lisbeth Palme och familj, Statsminister, registrator@primeministerministri.se Integrationsrminister Jens Orback Utrikesminister Laila Freivalds fornamn.efternamn@aftonbladet.se arne.jar@skd.se redaktionen@expressen.se redaktionen@kvp.se sydsvenskan@sydsvenskan.se Som en blixt från en klar himmel drabbade oss den tragiska nyheten om att vår avhållne statsminister Olof Palme brutalt hade mördats. Alla albaner i Sverige och i hela Skandinavien var djupt upprörda över detta brutala brott och vi bär nu inom oss den stora sorgen över förlusten av en stor statsman, en av arkitekterna till den moderna, svenska demokratin och en av de främsta förkämparna för internationell solidaritet samt utveckling i den tredje världen. Olof Palme har icke minst genom sitt stora internationella engagemang visat vägen för de mänskliga rättigheterna, kampen mot rasismen samt mot fattigdom och orättvisor i världen. För oss albaner har Olof Palme alltid inneburit ett stort stöd och vi är honom personligen för all framtid gränslöst tacksamma för detta. Vi ber att med anledning av 29-årsminnesdagen den 28 februari 2015 få framföra vårt djupaste deltagande i sorgen över förlusten och våra kondoleanser. Herr Ibrahim Egriu Ordförande i Albanska Världsförbundets Skandinaviska Avdelning Vougtsv. 7 SE-213 72 MALMÖ Tel&Fax: 040-6024008 / 28 02 2015

Shkruan për  REDAKSIA Medvegja ,  Ibrahim Egriu-Suedi

 

Bëhuni pjesë e Faqes Medvegja REDAKSIA   https://www.facebook.com/medvegja.redaksia

Asllan Dibrani,ibrahim egriu,Shaban Abazi, Maki,Makfire CANOLLI,kosova lindore , Lugina e presheves, zenel Hajdini, florim rushiti,adem Jashari,Brahim Salihu CURRI ,xhim xhema,Ramadan Xhema,Poezi,hijet që teatronin,armiku ,kosova ,medvegja ,presheva ,shqiperia etnike,UçK,Uçpmb,ilirida,adem jashari,skënder beu, nën tereza,Medvegja Redaksia, tupalla.com,sanxhaku i nishit,kultur ,sport,politikë, luftë,paqe,pajtim, korrupcion , gjygje,shkollë,arsim,profesion,shkencë,art,parlament,avokat,presidentja,Pacolli,femi Beha,PD medvegje, PVD Medvegjë. Kosova Lindore, Ligina e presheves,riza Halimit,Sadri Ramabaja,Rrapi i jetës sime, Gallap-Gollaku, Zahide Marije Ukaj-Malësorja medvegjase,Smail Morina-Ballisti ,ortodokset shqipetar Maqedoni,Beogradi,sport boks ,Agim Tahiraj ,Aziz salihu, Samir Salihu,Tupalla.shpernhulja e shqipetarve 1999,poezia e javës,Ali Hajdini,Sanxhaku i Nishit,Filmi , Kosovë, shqiponjë e robëruar,Jusuf Gërvalla, Sofra Medvegjase,Shqiptare,shoqata Medvegja,Din EGRIU Atentat,Ali Lajçi, Kufiri kosovë Mal i Zi,Historia Shqiptare ,Shperngulja sanxhaku i Nishit Toplica, Zahide Marije UKAJ-Malësorja Medvegjase,1 Maji,Bashkim SADIKU, Bashkimin Kombëtar,internet,rrjetet socjale, LSH në Gjermani me 01.05.2015,Promovim librash në Mërgatës Shqiptare, Poezia e javes, Fshati me roje,xhandarmeri,Lufta e pare botrore,Beteja e Çanakalasë 1915-1916,Tupallë, Tupalla,Sfirca, Kapia, Kufiri,Kumanova,pushke e vjeter , 14 vjetorit të luftës çlirimtare në Kosovën Lindore / OVL e UÇPMB-së , Medvegjë - Pas spastrimit etnik të shqiptarëve - vazhduan edhe prerjet e maleve me përkrahjen e shtetit ,mbi 1000 hektar, Maqedonisë po i rrëshqasin themelet mbi tokat shqiptare, Terrorizmi sllavo-maqedonas mposhtet vetëm me konfederatë ose shkëputje, Marrëveshja e Ohrit ka vdekur, Koco Danaj,Kryetar, Lista për Shqipëri natyrale,do të lulezoj Kumanova, Masakra e Dubravës më e tmerrshmja nga Lufta e Dytë Botërore,Mbahu Loke,operacioni shigjeta, kolonel Ruzhdi SARAMATI, memorial brigada 128 e Uçk-së,Gostrozhup të Hasit, MË MIRË I VRARË E NË GURË LAPIDARI SE SA I VDEKUR PËR SË GJALLI!Ismet Asllani-Prapashtica, Ilir Meta ,Aleksander Vucic,Ballist Morina,Biografia Shaban Abazi Bac u kry, ATJE I KEMI VARRET E TË PARËVE, FTESË ,Partia Demokratike Dega në Medvegjë

 

 

 

Share